”Förkastligt med slåtter innan växterna gått i frö”

Blomsterprakt vid Mensättra våtmark före kommunens slåtter. FOTO: LÄSARBILD
Insändare Publicerad 10:32, 12 september 2022

• När växterna försvinner i förtid försvinner även insekterna, skriver Lars-Åke Janzon i en insändarreplik till Nacka kommun

Replik på Marika Zetterströms svar om slåtter i Mensättra i NVP den 23 augusti. Studie efter studie visar att insekterna blir färre. De minskar både till antalet arter och mängd. Det betyder dels att pollinatörerna blir alltmer fåtaliga men också att fåglarna får färre insekter att ta som byte. Det har gått så långt att vissa forskare betraktar insektsdöden som en ”massutrotning värre än dinosauriedöden”.

Den antagligen kraftig-aste anledningen till insektsdöden är den breda användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. Men vi ska inte negligera det storskaliga borttagandet av grundbulten för insekternas överlevnad, det vill säga växterna — och då särskilt blomväxterna — längs Sveriges vägkanter. Likaledes ska vi absolut inte bortse från lokala skövlingar av växter, som i Mensättra våtmark.

I och med att växterna försvinner i förtid försvinner även insekterna. Att bedriva slåtter innan växterna gått i frö är naturligtvis förkastligt även för dem. Insekter, växter och människor, det vill säga alla, förlorar på ett sådant förfarande.

Därför vore det synnerligen intressant att höra hur Marika Zetterström kan försvara den alltför tidiga slåttern av Mensättra våtmark. Hon skriver att hon i samråd med länsstyrelsens våtmarksexpert efter noggrant övervägande tagit detta beslut. Däremot redovisar hon inte vare sig de för- eller nackdelar som ligger bakom beslutet. En sådan redovisning skulle jag med flera vilja se.

Vad kan vara viktigare än att ha växterna kvar tills de gått i frö?

Lars-Åke Janzon
Tidigare jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x