"Föräldrar — var med och minska unga droganvändning"

Cannabis är en av de vanligaste drogerna bland unga. FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 10:02, 23 november 2022

• Socialdemokraterna i Saltsjöbaden saknar föräldraengagemang i arbetet mot droger bland unga

Undersökningar visar en över tid ökande användning av alkohol och droger bland skolelever.
År 2018 hade 4 procent av niorna i Samskolan och 9 procent av niorna i Nackas alla skolor provat narkotika.  
År 2022 var siffrorna 12 respektive 11 procent, det vill säga en ökning med en faktor tre i Samskolan. 

Den helt dominerande drogen är cannabis, som uppenbarligen erbjuds även på skolgårdar i varierande former, till och med i snus och gelégodis. 
De som frekvent använder droger dras ofta in i kriminalitet: Erfarenheten som nämndeman visar att en hög andel av Nacka tingsrätts mål handlar om ungdomars brott kopplade till droger. Det kan gälla stöld, våldtäkt och ringa misshandel. Vi måste stävja narkotikabruket bland unga! 

Det är väl känt att trygga barn med vuxna som goda förebilder är mindre benägna att dras till alkohol och droger. Ungdomsbrottslighet associerar vi ofta med socioekonomiskt missgynnade områden och demografiska skikt. Men narkotikabruk är vanligt även bland barn med högutbildade föräldrar. 
Data från kommundelarna Saltsjöbaden och Fisksätra stöder hypotesen. År 2020 uppgav 27 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna i nian i Saltsjöbaden att de provat narkotika, men bara 7 procent totalt i Fisksätra. 

År 2022 hade 9 procent av pojkarna inklusive Fisksätra (12 procent i Nacka) och 15 procent av flickorna (10 procent i Nacka) provat narkotika.
En enkät om ungdomars levnadsvanor — Stockholmsenkäten — genomförs vartannat år i alla skolor i Stockholms län för elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2. 
Här refereras till de som genomfördes år 2018–2022 och vi har koncentrerat oss på årskurs 9. 

Bland dessa elever i skolor med hög andel högutbildade föräldrar var det i genomsnitt 22 procent vanligare att de någon gång använt narkotika jämfört med elever i skolor med låg andel högutbildade föräldrar. 
Siffrorna ovan visar att det även gäller skillnaden mellan kommundelarna Saltsjöbaden och Fisksätra.

År 2022 uppgav 18 procent av pojkarna i Samskolan jämfört med 15 procent i hela Nacka att de varit berusade den senaste månaden. Häpnadsväckande nog var motsvarande siffror 41 procent respektive 24 procent för flickorna. 
Jämfört med år 2020 kan man konstatera att siffrorna ligger på ungefär samma nivå förutom för pojkarna i Samskolan. 
Bland dem är det en ökning från 6 procent, det vill säga med en faktor tre. Omkring hälften får tag i alkoholen genom äldre syskon och kamrater, men många (över 10 procent) får den av föräldrar och andra vuxna. Det är väl känt att ungdomar som erbjuds alkohol i hemmet dricker mer än de där föräldrarna inte tillåter dem att dricka alkohol.

Polarna och Nackas ungdomsteam samarbetar med skola, socialnämnd och polis och har en viktig roll för ungdomarna genom sina dialoger och sin närvaro. Vi socialdemokrater i Saltsjöbaden vill utveckla den verksamheten. I dag saknar den föräldrarnas delaktighet och det vill vi ändra på. Vad krävs av oss vuxna för att barn ska säga nej till droger?

Socialdemokratiska föreningen i Saltsjöbaden
Henrik Frank, Ingrid Melinder, Birgitta Rende 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x