Insändare Publicerad 10:01, 07 april 2020

• "Det går sedan femton år också en räcka troll omkring i området", skriver en stugägare i en replik om Skuruparken.

”Nu går skam på  torra land” skriver Göran Folin på NVP:s insändarsida,  apropå nya beslut om Skuruparken.
Det går sedan femton år också en räcka troll omkring i området, och har synpunkter.

Låt mig bemöta några av de vanligaste fake news de förmedlar.
• Att parken nu ”offras” för att det blir för dyrt att inrätta ett naturreservat.  
Det är inte sant, Nackas ledande politiker har gett tydliga besked om att parken ska förbli som den är, och JM beviljas inga byggrätter i området.

• Att den ”engelska parken” från 1700-talet är ett av Skuruparkens viktigaste värden.
Det är inte heller sant. Den avhandling som nämner detta, ”Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid”, (Olaussen, 1993) klargör tydligt (karta, sidan 503) att den — obs — planerade parken bara omfattade området närmast från Skuru gård/slott och söderut.
Det övergavs dessutom av byggherren Carl Råbergh redan efter ett och ett halvt år, 1791, när han la ner projektet och flyttade till Värnanäs söder om Kalmar.
Fakta är att det aldrig har existerat någon engelsk park i det vi i dag kallar Skuruparken.
Hela det planerade området sprängdes dessutom bort när motorvägen till Skurubron byggdes. De så kallade ”kaskaderna”, små vattenfall i bäcken från sjön bakom gamla återvinningsstationen, strök med redan när gamla Värmdövägen byggdes och bäcken kulverterades.

• Den 2 mars skriver Gunilla Ingmar ”Skuruparkens vänner” med flera på liknande sätt som Folin. Där beskrivs stugorna i parken dessutom som ”ett kåkområde mitt i Nacka”.
Vi som har stugor i parken tycker att det, på alla sätt, är lite genant att vi liknas vid Soweto i Sydafrika eller Brasiliens favelor.
Vi tycker våra stugor är ganska söta, och får återkommande positivt beröm av besökare i parken.

Jag skriver detta, med hopp om en fortsatt levande Skurupark, helst för mer moderna Nackabor som vill ha löpspår, klätterstigar, utegym och kanske en 4H-gård i området.

Arne Höök
Stugägare