"Fågelholkar kan inte
ersätta värdefull natur"

Insändare Uppdaterad 12:14 06 april 2019

Att Nacka kommunen sätter upp fågelholkar räcker inte för att främja ett rikt växt- och djurliv, menar insändarskribenten.

26 mars läste jag i NVP att Nacka kommun har satt upp holkar för småfåglar i fyra parker i Nacka för att råda bot på bostadsbristen för fåglarna. Projektet är en del i kommunens lokala miljömål som ska främja att rikt växt- och djurliv. Det är bra, tycker jag. Men det vore ännu bättra om Kommunen slutar med att exploatera den värdefulla natur som redan finns i Nacka, där växter och djur helt naturligt hittar bostäder.

Det gäller till exempel Ryssberget och Henriksdalberget med Trolldalen, som har uppmärksammats tidigare, där lokalboende och naturvänner kämpar för att bevara dessa utroligt värdefulla naturområden.

Jag bor i Boo och här finns tyvärr också många planer på att skövla fina och värdefulla naturområden för att bygga bostäder, skolor och industrilokaler.  Till exempel Sumpskogen i Orminge centrum, den skog som är kvar vid Boo kretsloppscentral på Boovägen och ängen vid Dalvägen. Listan är lång och det finns säkert andra som kan göra liknande sorgliga listor i andra områden av Nacka.

Om Nacka kommun menar allvar med Miljömål 6: Nacka ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter tycker jag att kommunen måste tänka om.
I en tid där larmrapport efter larmrapport beskriver att den biologiska mångfalden globalt är hotat är denna skövling av värdefulla naturområden inte bara ett lokalt problem. Nacka kommun bör ta sitt ansvar för vår gemensamma framtid. Gör alltid en grundlig inventering av naturvärden i alla detaljplaner och bygg inte där värdefull natur finns.
Fågelholkar kan inte ersätta värdefull natur.

Ulla Brunö, Boo