Insändare Publicerad 10:00, 14 juni 2022

• En besviken Boo-bo reagerar på Peter Zethraeus replik om Orminge

Svar till Peter Zethraeus i NVP 7 juni.

Moderaten Peter Zethraeus reagerar i NVPen insändarskribent som ogillar den hårda exploateringen av Orminge, och målar istället upp en rosenskimrande motbild av hur man nu skapar ett tryggt och levande centrum, med ”höga miljöambitioner” och ett stort naturreservat i norr.

Och med all respekt för att man tagit vissa hänsyn till de numera fridlysta grod- och kräldjuren, så är problemet att miljöambitionerna i övrigt mest lyser med sin frånvaro, och då särskilt i fråga om naturreservatet och kopplingen till en stor utbyggnad av Kummelbergets industriområde. 

Detta sedan länge planerade naturreservat har Moderaterna tvärtom förhalat i över 20 år, och undan för undan tagit mer och mer naturmark till ett utökat industriområde. När det nu till sist blir verklighet nöjer man sig inte med ytterligare utökning av industrimarken och en fördubbling av antalet företag. 

Nu vill man dessutom ändra planbestämmelserna och tillåta störande verksamheter, tvärtemot tidigare löften. I planförslaget finns en uttalad ambition att samla allt stör-ande här i Orminge, så att man slipper ha det på andra platser i kommunen. 

Det innebär också att man frångår såväl strandskyddsbestämmelserna som rekommenderat avstånd till bostäder. Stora delar av  naturreservatet kan komma att bli stört av industriverksamhet, men allra värst blir konsekvenserna vid Myrsjön. Där blir avståndet 50 meter till närmaste boende, och sjön riskerar att bli alltför förorenad för att kunna användas som i dag, för bad och fiske. 

Här vid Myrsjön har fastighetsägarföreningen haft en bad- och festplats i närmare hundra år, öppen för allmänheten. Med ett penndrag avskaffas nu vår rätt att bada: inga löften om säkrad  vattenkvalitet —  man slår istället fast att Myrsjön saknar badplats och att bad sker ”på egen risk”. 

På det hela taget tycker jag faktiskt att ”hänsynslös exploatering” är en korrekt beskrivning av Moderaternas plan för Orminge — även om vi till sist får vårt reservat och ett badhus.

Maria Nordquist
Också en besviken Boo-bo


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x