FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Insändare

"En säng är allt
som behövs"

Insändare 10:02 | 03 oktober 2018

"Äntligen kom beskedet! Den nya gymnasielagen kommer att kunna tillämpas!"

Lagen innebär att ensamkommande ungdomar som väntat länge på besked om asyl, och som hunnit fylla 18 år under tiden, får en ny chans till uppehållstillstånd för att kunna slutföra sina gymnasiestudier och därefter skaffa jobb med försörjning. Livet som varit på paus kan starta igen.

Men hur glada vi än är kvarstår ett stort problem. Bostad.

Frivilliga Familjehem på Värmdö är en ideell förening som hjälper och stöttar ensamkommande ungdomar som sökt asyl i Sverige. De allra flesta av våra ungdomar går på gymnasieskolorna i Gustavsberg, G2 eller VTG och bor i Värmdö eller i Nacka.   

Vi i Frivilliga Familjehem på Värmdö gör nu en intensiv insats för att försöka hitta boenden i vår egen eller i kommunerna runt omkring. Det rör sig om runt 10 till 20 ungdomar som under hösten kommer att behöva en sängplats. Drygt 40 ungdomar har redan nu en sängplats i kommunen. Föreningens syfte är förutom att stötta ungdomarna på olika vis också att stötta boendet. Fram till nu har ungdomarna i huvudsak bott i ideella hem. Men i och med ett uppehållstillstånd öppnar sig nya möjligheter. Ungdomen har liksom övriga invånare i vårt land rätt till ekonomiskt bistånd, som studie- och bostadsbidrag, och ges nu rätten att arbeta, till exempel på helger och lov. Det betyder att ungdomen kan betala hyra, i stället för att förlita sig helt på människors goda vilja. Och det är dags. Många kom som barn för runt tre år sedan och har lärt sig svenska, kommit långt i sina studier, vuxit upp och är redo för att bli självständiga och ta eget ansvar.

Men trots egna resurser kommer det liksom för alla ungdomar att vara svårt att hitta ett boende, särskilt svårt för den som inte har ett kontaktnät. Och varken kommun eller stat hjälper till med boende för dessa ungdomar.

Från Frivilliga Familjehem på Värmdö vädjar vi nu. Titta dig omkring!
I Nacka och Värmdö finns överallt stora hus och villor med gott om utrymme. I trädgårdarna ligger friggebodar och gästhus. Många står tomma. Hur ser det ut hos dig? Har du en stuga på tomten? Har du ett extrarum i huset som står tomt? En lägenhet över garaget? Var med och skapa fortsatt hopp hos våra ungdomar!

Kontakta oss gärna. På www.ffpv.se hittar du mer information.