FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Kristina, Ker...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
24 juli 2019

Insändare

Bullrig verksamhet, påpekar insändarskribenten.

"Dra tillbaka den absurda planen på en stenkross!"

Insändare 16:35 | 04 mars 2019

Öppet brev till Skanska Industrial Solutions AB (Skanska), Carl af Petersens, Erstavik och Nackas politiker.

En god livsmiljö för många, många människor i vår kommun hotas om ni anlägger en stenkross och industriell verksamhet i Gungviken. Om lagen säger att det är okej så är lagen inte en bra lag för vare sig människor eller djur. Under flera århundraden har kulturbygden runt Erstaviks slott förvaltats med både kunskap och känsla i samklang med miljön i samråd med olika företrädare för Nacka kommun.

På en tidslinje kan man se att vi bebott planeten i ett par minuter. Att då i hast rusa fort fram i jakten på nya bostäder och kommunikationslösningar kan skapa sår som inte går att läka. I stället finns valet att sansat fatta beslut med beaktande av konsekvenser i ett helhetsperspektiv på lång sikt och i dialog med medborgarna.
Vi har varit förskonade från krig men med planerna som Skanska delgivit skulle 60 000 kvadratmeter, som motsvarar drygt åtta fotbollsplaner, avverkas och berget sprängas plant. Gungviken skulle likna ett krigshärjat område. Denna mark ligger i direkt anslutning till natur som nyttjas för promenader, skidåkning, ridning och cykling. Vägen från Saltsjö-Duvnäs utmed Duvnäsviken via Drevinge till Östervik och Fisksätra lockar många cyklister från när och fjärran, som här får vila för själen. Förskolans och Drevinge hästgårds framtid skulle äventyras om planerna blev verklighet eftersom buller, damm och avgaser skulle ge negativa hälsoeffekter.

De stora ingreppen i naturen och boendemiljön med nya tillfartsvägar till Saltsjöbadsleden skulle slå sönder hela den anrika kulturen runt Drevinge, Östervik och Fiskarhöjden. Vyn för alla båtfarare i Skurusundets utlopp på väg mot Stäket och Baggensfjärden skulle radikalt förändras då skogen avverkats. För att inte tala om hur det skulle bli att sitta på sin balkong i nybyggda Tollare med förstörd utsikt och ständigt buller.

Erstavik är en oas av ”evigt värde” direkt tillgänglig från Fisksätra, Östervik, Saltsjö-Duvnäs och Sågtorp. Oljudet från en stenkross skulle tvinga bort oss från denna oas. Förtätning är okej så länge det finns gröna oaser. Vi vädjar till er att visa respekt för kommunens medborgare och dra tillbaka dessa osedvanligt absurda planer som är helt ur takt med vår tids miljötänkande.

Anna Maria Eiderbrant Uhrström
Ordförande i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening 2003-2008