Insändare Publicerad 12:17, 25 maj 2021

• ”Vad Deshira Flankör inte förstår är att kommunen är beroende av kulturell service”, skriver en insändarskribent.

 

I NVP nummer 20 kan vi läsa artiklar som rör olika kommunfrågor, bland annat fallskärmar för fem miljoner, oenigheten om ö-skolorna och den nya visionen för Gustavsbergs hamn.

Artikeln om hamnvisionen handlar bland annat om Gustavsbergs konsthall. I dag är Gustavsberg känt över världen av två orsaker: Porslinet och konsthantverket (Porslinsfabriken, Porslinsmuseet/Nationalmuseum och Gustavsbergs konsthall, som för traditionen vidare). 
Under många år har konstnärer och konsthantverkare parallellt med att driva sin praktik slitit ideellt med att styrande politiker ska förstå de värden som ligger i en levande kulturmiljö och vilket riks- eller kommunansvar som följer med det. 

Ofattbart mycket tid har lagts på möten med politiker, protester och seminarier.  Till och med kulturministern har varit inkopplad. Hela kultur-Sverige har engagerats. I enkäten som vi boende har fyllt i om hamnvisionen framgår det tydligt att vi boende, ser konst och kultur som extra viktigt.
Vad har kommunstyret åstadkommit? En kostsam plan för ett nedbantat förslag till kulturhus, osäkra arbetsvillkor för konstnärerna och en inledd avveckling av konsthallen, en av norra Europas led-ande scener för samtida konsthantverk.

Enligt Deshira Flankör (igen) pågår diskussioner med den nya ägaren av bland annat mässhall om någon form av konsthall eller konststudio i konstnärernas regi. Detta tycks vara något Deshira Flankör bestämt sig att säga i stunden. Det är inget som arbetats fram i dialog mellan kommun och konstnärer då alla initiativ från deras håll motarbetats av kommunen. 
Deshira Flankör kommenterar: Hur behjärtansvärd en verksamhet än är, måste vi göra jobbiga prioriteringar för att pengarna ska räcka till välfärden. Ja, menar hon det, så är det illa. 
Vad hon inte förstår är att kommunen är beroende av kulturell service. Hon ignorerar vad ett starkt varumärke betyder ekonomiskt. 

Gustavsberg växer och förändras, det kräver en dynamisk ledning som inte låter obegripliga principer styra. 
Arbeta istället på längre sikt och med hållbara planer för välfärden, där kultur förstås ingår med kulturskola, bibliotek, danssal, scen, studior, filmsal, en konsthall som bedriver pedagogisk verksamhet såväl ute i skolor som på plats. 
Detta för knappa tre  miljoner per år, en smula av de många miljoner som brunnit upp i bland annat fallskärmar och skrotade planer.

Maja Witt


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x