"Därför startar vi ett folkinitiativ"

Pernilla Alexandersson. FOTO: ANNA ÅBERG
Insändare Publicerad 12:33, 12 oktober 2020

• Värmdös föräldraföreningar svarar majoriteten • "Det beslut ni fattar påverkar oss, våra barn, vårt samhälle, den levande skärgården och bilden av vår kommun"

Svar på Majoritet för Värmdös debattinlägg om förändringarna i Värmdös skolor och förskolor i förra veckans NVP.

När kommuner i Stockholmsområdet tävlar om att vara bästa skolkommun lägger Värmdö kommun ner väl fungerande skolor och förskolor. Skolor som ligger nära. Utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser det medför. Skolor som är förutsättningen för ett fungerande liv hos många Värmdö-familjer. Skolor som är navet i vårt samhälle. Därför startar vi ett folkinitiativ och även en samlad föräldraförening för att skydda alla Värmdös förskolor och skolor. Vi vänder monolog till dialog med ren föräldrakraft.

När offentlig verksamhet på andra håll bygger sin verksamhet kring närhetsprincipen och det fria skolvalet — skapar Värmdö kommun storskolor och förskolor fyllda till bredden. De allra yngsta placeras i större grupper och får långt till hemmet. Lågstadiebarn får längre till skolan. Mellanstadiebarn får byta skolor för fjärde gången, för att placeras på en högstadieskola som inte är anpassad efter barnens ålder och behov. Ö-skolorna monteras ned med förödande konsekvenser för enskilda barn, familjer och möjlighet till en fortsatt levande skärgård. Många högstadiebarn får sämre förutsättningar att förbereda sig för gymnasiet.

När andra kommuner satsar på säkra skolvägar, kommer hela bostads-områden på Värmdö att stå helt utan grundskola och förskola i närområdet. 
Många yngre barn på Värmdö kommer aldrig att få cykla till skolan. Andra kommer tvingas korsa stora genomfartsvägar. Föräldrar som får timslånga hämtnings- och lämningspussel, står plötsligt utan möjlighet att kunna pendla med bussen till jobbet.

När andra kommuner satsar på attraktionskraft har Värmdö kommuns politiker under lång tid pressat skolorna hårt med lägre skolpeng per elev än kringliggande kommuner. Och nu väljer de att montera ner navet i ett levande samhällsbygge. På våra öar och i våra bostadsområden. 

När andra pratar om öppenhet, transparens och medborgarinflytande, släpper Värmdös styrande politiker en beslutsbomb, utan möjlighet till verklig dialog under processen. Beslutet förväntas tas inom en månad. 

Föräldrar bjuds med en veckas varsel in till en Youtube-sändning kring beslut som kullkastar hela livet för många Värmdöbor. I den planen som presenteras saknas helt hänsyn till barnkonventionen och till elevsammansättning och enskilda elevers behov av klasser med färre barn.

Vi ser till barnen som går i våra förskolor och skolor. De som är Värmdös framtid. Vi ser till pedagoger och personal som vi beundrar eftersom de varje dag vinner vårt förtroende trots dessa förutsättningar. Vi ser till föräldrarna som hamnar i kläm av dessa förslag mitt under vår tids största pandemi. Det är de och det är vi som ska orka. 
Allt detta för att alla Värmdöskolor och förskolor inte är fyllda till sista plats — just nu.

Vi vädjar till Värmdös styrande politiker att tänka om. Det beslut ni fattar påverkar oss, våra barn, vårt samhälle, den levande skärgården och bilden av vår kommun. För många år framåt.  
Vi vill skydda våra skolor och förskolor från förödande beslut och ekonomiska nedskärningar. Därför startar vi nu ett folkinitiativ för skolfrågan och även en politisk obunden och samlad föräldraförening för alla Värmdös skolor och förskolor. Jag välkomnar dig att engagera dig.

Värmdös samlade föräldraföreningar genom Pernilla Alexandersson