Insändare Publicerad 10:03, 01 september 2021

• Föreningen Värmdös samlade föräldrar om folkomröstningen på söndag

Efter att stora förändringar för skolor och förskolor föreslogs förra året bildades föreningen Värmdös samlade föräldrar.

En namninsamling startade för ett folkinitiativ, och på rekordtid skrev mer än 10 procent av röstberättigade i Värmdö under. Därför kommer nu den 5 september en folkomröstning.

Vad vi var upprörda över var inte förändringar i sig, utan bristen på konsekvensanalyser och dialog.

De stora protesterna bidrog till att vissa förslag aldrig beslutades om. Munkmoraskolan och tre skolor i skärgården är kvar. Just nu.

Andra delar genomfördes trots stora protester. Bland annat lades Farstaborgs förskola ner efter vad som måste betecknas som ett kommunikations- och planeringshaveri.
Det här är en del av en längre trend. Under de senaste åren har nedläggning föreslagits för hela eller delar av

• Ekedalsskolan (2017)
• Munkmoraskolan (2012 och 2020)
• Kyrkskolan (2012)
• Kullsvedsskolans autismklasser/resursklasser (2019)
• Skolorna på Möja, Svartsö, och Runmarö (2012 och 2020).

Det här är inte slut. Förslagen kommer komma tillbaka. Det är tydligt att kommunen siktar på få och stora skolor och sparkraven fortsätter.

Hittills har skolförändringarna präglats av stor tidspress, bristfällig förankring och bristfälliga konsekvensanalyser.

Folkomröstningen handlar inte om en enskild skola eller förskola. Den handlar inte heller om att stoppa förändring. Värmdö är en kommun som växer och förändringar kommer att ske. Frågan är HUR.

Att rösta ja i folkomröstningen innebär en röst för ordentliga beslutsprocesser där de långtgående konsekvenserna analyseras och där dialog förs med berörda innan besluten fattas.
Rösta ja den 5 september, eller redan i dag genom förtidsröstning.

Föreningen Värmdös samlade föräldrar


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x