”Därför behövs övergångsställen i centrala Nacka”

FOTO: MOSTPHOTOS
Insändare Publicerad 10:01, 22 november 2022

• Kommunen svarar på en kritisk insändare

Svar på insändaren ”Varför så många övergångsställen?”.

Hej Göran Carlsson! 

Du ifrågasätter i NVP om det verkligen behöver vara så många övergångsställen på Värmdövägen och Vikdalsvägen i centrala Nacka.

Centrala Nacka är ett område under utveckling. Från att ha varit en plats som dominerats av genomgående bil- och busstrafik är vi nu mitt uppe i processen att bygga en attraktiv och hållbar stadsmiljö där det ska vara trafiksäkert och trevligt att röra sig och vistas. 

I de centrala delarna av en stad är det självklart att det planeras för övergångsställen i korsningar så att gående ska kunna välja den kortaste och smidigaste vägen. 

Att den som går ska få röra sig i marknivå och inte hänvisas till tunnlar är också standard i moderna stadsmiljöer. 

Även om det kan verka praktiskt med en tunnel för att cykeltrafiken ska slippa stanna, innebär tunnlar nästan alltid andra nackdelar, som skymd sikt och ökad risk för olyckor.

Under byggtiden sker olika förändringar i trafikmiljön. Det betyder att övergångställen och trafikljus inte alltid är i drift samtidigt. 

På Vikdalsvägen kommer nya övergångställen att öppna när andra tas bort. 

Det görs för att helheten ska fungera för alla trafikslag även under byggtiden. 

Självklart vill vi alltid planera på ett sätt som gör att gående, cyklister, bussar och bilar kan ta sig fram så smidigt som möjligt. 

Därför är de nya trafiksignalerna längs Vikdalsvägen sammankopplade och synkade så att det inte blir flera stopp i rad, utan om du har stannat vid ett övergångsställe så kan du räkna med grönt ljus vid de övriga. 

Christina Gerremo
Projektchef på exploateringsenheten, Nacka kommun 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x