Insändare Publicerad 15:40, 22 augusti 2019

• "Det finns inga renodlade cykelbanor på Ingarö." • Svar till signaturen ”Bil-Zlatan”.

Du ställer frågan varför Ingarös cyklister inte använder cykelbanan. Svaret är egentligen ganska enkelt. Det finns inga renodlade cykelbanor på Ingarö. Det finns bara GÅNG- och cykelbanor. En stor skillnad. 

Det innebär att cyklande ska samsas med gående, en del med sina hundar i flexikoppel och en del med barnvagnar och så vidare. Gående respekterar sällan regeln att de ska gå på vänster sida utan går lite hur som helst. Många hör inte när man plingar för att varna. 
De som cyklar har i flertalet fall rätt att använda körbanan även om det finns cykelbana. Om högsta tillåtna hastighet är 50 km/h eller lägre förutsatt att cyklisten fyllt 15 år och iakttar särskild försiktighet. I övriga fall får cyklist välja körbanan om det alternativet är ”lämpligast med hänsyn till färdmålet”.
Den kombinerade gång- och cykelbanan som går från Ingaröbron och fram till Brunn är bitvis olämplig. Strax före bron måste cyklande korsa vägen för att komma in på gång- och cykelbanan på vänster sida. På grund av trafikens hastighet är det farligt att korsa vägen där även om man stannar och leder cykeln. Från kyrkan och fram mot Lövhamra består banan bitvis av grus och lera och har flera tvära kurvor som är skymda.

Själv tillhör jag dem som alltid använder cykelbana då det är möjligt och någor-lunda säkert. Vid träningscykling i grupp är de allra flesta gång- och cykelbanor alldeles för farliga. Till och med jag som är pensionär klarar att hålla hastigheter mellan 30 och 40 km/h vid cykling i grupp. Ibland ännu snabbare. Inte särskilt säkert att samsas med gående då.
För egen del skulle jag gärna se att det blir flera bra gång- och cykel-banor på ön så som den från Ingarö IP fram till Återvall och den som nu byggs längs Mörtviksvägen. Övriga vägar saknar både gångbanor och cykel-banor. Ju bättre cykelbanor desto fler som använder dem.

Tomas Samuelsson 
Ingarö