FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Kristina, Ker...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
24 juli 2019

Insändare

"Nacka – där storstad
och stenkross möts"

Insändare 13:43 | 21 februari 2019

"Om det behövs en stenkross i Nacka är Gungviksberget direkt olämpligt", skriver insändarskribenten.

Nacka har hittills berömt sig av att vara en grön och attraktiv kommun som värnar om lugna och gröna bostadsområden. Kommunens slogan har länge varit ”Nacka — där storstad och skärgård möts”.  Om den planerade stenkrossen på Gungviksberget mellan Fisksätra och Saltsjö-Duvnäs blir verklighet innebär det en skövling av värdefull, skärgårdsnära naturmark. En mera passande slogan för kommunen borde då bli ”Nacka — där storstad och stenkross möts”.

För boende i bland annat Fisksätra och Saltsjö-Duvnäs, Tollare och Lännersta skulle miljökonsekvenserna bli förödande. Om Skanska ges tillstånd att etablera en stenkross på Gungviksberget och hantera 600 000 ton sten per år dygnet runt varje dag i tio år skulle bullret allvarligt försämra boendemiljön för tiotusentals kommuninvånare. 

De negativa konsekvenserna av detta för människors hälsa kan inte underskattas.
Om det behövs en stenkross i Nacka är Gungviksberget direkt olämpligt. Tung trafik och bullrande verksamhet måste lokaliseras till platser långt ifrån bostadsbebyggelse. Stoppa stenkrossen på Gungviksberget!

Monica Ernbo
Saltsjö-Duvnäs