Insändare Publicerad 12:19, 01 oktober 2020

• "Se till att ha separata gång- och cykelbanor i Nacka — även vid trafikomläggningar!", uppmanar insändarskribenten

Ska det kännas lika farligt att gå/cykla till jobbet i Nacka som att dansa tango vid ett stup? Dagligen tar jag mig mellan Lillängen till Nacka strand, och sedan till Gullmarsplan med cykel. Det man bland annat får hantera är hur man ens ska ta sig över Gamla Värmdövägen, sedan krångla sig upp förbi Forum (smal gång- och cykelbana) och över vägen vid fritidsgården. Där är det nu plåtar utlagda — som är lika hala som såpat glas vid regn/fukt. Har själv farit omkull ordentligt där, i långsam fart (inget annat är möjligt) och gjort mig rejält illa. Jag är så förbannad på att vi gång- och cykeltrafikanter hamnar så långt ner i prioritering i dessa tider av byggen.

Mina förslag:
Se till att ha separata gång- och cykelbanor i Nacka — även vid trafikomläggningar!
Sätt upp övervakat övergångsställe vid rondellen vid Nacka forum där Nackabussarna går (nu får cyklister ta sig 150 meter längs med en smal gång- och cykelbana och sen korsa Gamla Värmdövägen utanför NVP:s hus, och därefter cykla tillbaka).
Om mark/hål måste täckas, gör det med korrugerad plåt, eller annat som inte blir halt vid fukt.

Bifogad karta visar (rött) cykelväg med kors utsatta vid osäkra passager/områden just nu, samt bilväg (blått) för att ta sig till samma plats.

Maria Dahlberg