Insändare Publicerad 11:24, 14 mars 2021

• "Kristoffer Tamsons, varför ska Nackaborna resa med museivagnar?", frågar insändarskribenterna

Tekniskt sett trafikeras Saltsjöbanan av skrot. Per februari 2020 hade Saltsjöbanans vagnar i snitt kört 3,1 miljoner kilometer. Enligt trafikförvaltningens (TF) beslutsunderlag passerar vagnarna sin tekniska livslängd vid cirka 2,25 miljoner kilometer. Resultatet är att Saltsjöbanan inte uppfyller TF:s egna mål för attraktiv kollektivtrafik. Tågen är inte anpassade för funktionsnedsättningar, är trånga vilket minskar utrymme för barnvagnar och cyklar och har inga trygghetskameror. 

De senaste åren har vi dessutom lidit av många och långa trafikstörningar som antagligen kommer bli fler när turtätheten ska dubbleras. Det blir inte lättare när de gamla tågen ska minut-anpassas till två så kallade mötesstationer. Detta är inte, trafikregionsråd Kristoffer Tamsons, ”fungerande tåg”, detta är tekniskt, ekonomisk och säkerhetsmässigt tåg som redan borde vara utrangerade. 

Vi kan konstatera att Nacka kommun utan tvekan har Region Stockholms sämsta lokalbana. Nackaborna har länge haft känslan av att Saltsjöbanan är nedprioriterad, framför- allt med tanke på de extremt föråldrade vagnarna från 1970-talet. Och känslan stämmer, för i regionens samtliga andra lokalbanor har hela eller delar av vagnparken nyligen bytts ut eller kommer inom kort att bytas ut. De andra lokalbanorna är till största delen dubbelspåriga, Saltsjöbanan endast till elva procent. De andra trafikeras i högtrafik med 7-10-minuterstrafik, Saltsjöbanan med 20-minuters med löfte om framtida 12-minuterstrafik. 

Vi konstaterar att våra regionpolitiker har ambitiösa mål för kollektiv-trafiken vad gäller standard, pålitlighet, turtäthet och trygghet — utom för Saltsjöbanan. Trots att den för många Nackabor är enda länken med kollektivtrafik till Stockholm.

Kristoffer Tamsons, varför ska Nackaborna resa med museivagnar som ständigt kräver akuta underhållsåtgärder? Problemen har varit välkända i mer än tio år och har ingenting med dagens pandemi att göra. Det tar många år från beslut till leverans. Därför behöver regionen få ändan ur museivagnarna och snabbt fatta beslut om att Saltsjöbanans vagnpark byts nu!

Ebba von Platen, Eva Nisser, Barbro Sjölander och Richard Roth


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x