”Bygg en tillfällig reningsanläggning”

Farstaviken och Gustavsbergs hamn. FOTO: MOSTPHOTOS
Insändare Publicerad 13:01, 20 juni 2022

• Insändarskribenten Gunnar Lind, talesperson för stängröret.se, undrar vad problemet är – varför utsläppen till Fastaviken inte kan upphöra

För fyra år sedan lovade den politiska ledningen i Värmdö kommun med Deshira Flankör, M, i spetsen att utsläppen av gifter till Farstaviken skulle upphöra. Efter åratal av krumbukter från kommunens ledning var det ett välkommet beslut.
Dessvärre har ingenting hänt i sak. Från röret i Farsta Slottsvik fortsätter tung­metaller som arsenik, bly, kadmium och zink att strömma ut i den redan svårt förorenade viken.
Förvisso har kommunen förelagt de ansvariga företagen att rena sina utsläpp, men besluten har överklagats och det är svårt att se ett slut på processerna. Förra veckan kom besked från länsstyrelsen i ett av ärendena, men antagligen kommer det att överklagas igen och sedan igen medan gifterna fortsätter att rinna ut.
Att tillåta utsläppen är inte bara ett löftesbrott, det strider även mot gällande lagstiftning. Kommunen har det yttersta ansvaret för miljöskydd och utsläppen är olagliga enligt artikel 4 i EU:s vattendirektiv. Det är förbjudet att ytterligare försämra vattenkvaliteten genom att släppa ut mer av sådana gifter som redan gör viken förorenad.
Att skicka förelägganden är en bra början, men kommunens skyldighet att skydda miljön stannar inte där. Vi menar att kommunen tillfälligt måste ta ansvar för reningen tills förläggandena har vunnit laga kraft och företagen tvingas att följa kraven.
Det förekommer kraftigt överdrivna uppgifter om vad detta skulle kosta för kommunen. Exempelvis har det antytts att kostnaden skulle bli 15 miljoner kronor per år, en uppgift som verkar vara helt gripen ur luften.
Vi har varit i kontakt med företag som hyr ut tillfälliga reningsanläggningar. De menar att kostnaden skulle bli mellan 110 000 och 140 000 kronor per månad. Om reningen skulle behövas ett helt år blir kostnaden ungefär 1,5 miljoner. Beloppet kan ställas mot kommunens överskott förra året: 129 miljoner. För överskottet under detta enda år skulle en reningsanläggning kunna drivas i 86 år. Det kan även jämföras med de 26 miljoner kronor som skattesänkningen med 20 öre kostade kommunen 2022.
Vi har även fått besked från Farsta Slottsviks samfällighet, som är granne till de aktuella fastigheterna, att de gärna ställer mark till förfogande för en reningsanläggning.
Vi uppmanar nu alla politiska partier i Värmdö att ta sitt lagstadgade ansvar för miljön genom att installera en tillfällig reningsanläggning tills domarna har vunnit laga kraft och företagen tar sitt ansvar. Kommunen har ett ansvar, kostnaden är liten och uppställningsplats finns. Vad är problemet?

Gunnar Lind
Talesperson för stängröret.se


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x