Insändare Publicerad 11:19, 10 oktober 2020

• En bro skulle underlätta för många invånare i Nacka, menar insändarskribenterna

Vi vill att det ska byggas en bro mellan Boo och Saltsjöbaden. Denna bro ska byggas på ett hållbart sätt för miljön och vara tillgänglig för de flesta fordon.

Vi vill ha denna bro därför att det skulle underlätta för många invånare i Nacka. För det första skulle det vara bättre för miljön då det skulle släppas ut mycket mindre koldioxid. Det beror ju på att sträckan skulle bli mycket kortare om man skulle åka över bron istället för att åka runt över Ektorp, Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra.

Bron ska vara hög och stå på höga stabila pelare, så att båtarna kommer förbi lika lätt som utan bron. Denna bro ska likna Skurubron, men den ska vara längre, då bron ska gå över en längre sträcka. Bron ska ha tillgång till bilväg och gång/cykelbana så att de flesta som vill använda denna bro har tillgång till detta.
Bron skulle även underlätta på det sättet att räddningstjänsten skulle kunna använda bron och komma till platsen de behöver ännu snabbare.

Vi förstår att det är dåligt för miljön när bron byggs, eftersom att det under bygget släpps ut många dåliga gaser i både vattnet och i naturen. 
Men i längden är det mer miljövänligt att bygga bron, då den skulle användas istället för att man som nu åker runt och över Skurubron.

Bygg vår bro, NU!

Två tjejer som alltid åker omvägar
Inez Fallskog Merseburg
Louise Graff-Lonnevig