"Bra att bygga simhall i egen regi"

Insändare Uppdaterad 09:53 27 juni 2019

•Morgondopparna ser fram emot att lämna provisorisk ”diskbalja”

Nacka har börjat planera för att i egen regi bygga nya Näckenbadet. Ett utmärkt förslag. Jag tycker att denna sorts anläggningar som till stor del finansieras med skattemedel ska ägas av kommunen om den står på kommunens mark och betjänar oss kommuninvånare. Sedan kan man driva den i egen regi (med egen anställd personal) eller lägga ut driften på extern entreprenör (till exempel Medley som skött sig mycket bra).

Vår provisoriska ”diskbalja” har nu efter en hel del åtgärder blivit riktigt bra men vi saknar bastu och en trevligare simmiljö.

Jag ser fram emot en ny simhall istället för den gamla som vi älskade och hade svårt att se brister i.

Att förlägga en simanläggning till Fisksätra är verkligen att lägga den i utkanten av vår kommundel, badgäster från Älgö får väldigt långt avstånd till anläggningen och sett ur skolbarnsperspektiv så är idrottsplatsen i Saltsjöbaden väldigt centralt.

För Morgondoppingarna

Anders Thulin