"Börja agera för ett fossilfritt samhälle"

Väg 222. FOTO: JENNY FREJING (ARKIV)
Insändare Publicerad 09:59, 05 november 2019

"Vi har inte tid och råd att vänta på att någon annan ska lösa problemen som vi har orsakat och det är inte heller moraliskt försvarbart", skriver Hanna Nilsson och Ronny Fors, Naturskyddsföreningen Nacka, i ett debattinlägg.

Konsekvenserna av den pågående klimatförändringen blir alltmer akuta. SMHI:s förbättrade klimatmodeller visar att det blir svårt att nå 2-gradersmålet och att vi i värsta fall går mot en 6-gradig ökning av jordens medeltemperatur mot slutet av århundradet.

Forskarna säger att vi måste minska våra koldioxidutsläpp med minst sju procent årligen för att undvika de mest katastrofala följderna. Detta måste ske på individnivå, på kommunal, regional, nationell och global nivå.

Det krävs ett uppvaknande där vi alla behöver inse allvaret i situationen och sluta med våra försvar som ”det spelar ingen roll vad jag gör”, ”någon annan/tekniken får lösa problemen”, ”det kostar för mycket att ställa om”, och så vidare.

Vi kan inte fortsätta med vårt fossilberoende tankesätt och samhällsstruktur och stanna kvar i det system som skapat problemet utan vi behöver hitta lösningarna på annat håll där det fossila oberoendet är norm.

Vi behöver ändra både vårt tankesätt och beteende och inte enbart förlita oss på att ny och, för individen, dyr teknik ska lösa problemen. Vi måste göra allt som står i vår makt här och nu. Vi kan minska utsläppen genom att i första hand undvika konsumtion, bilkörning, flyg­resor osv. I andra hand byta färdsätt, bränsle, produkter osv. Och i tredje hand förbättra och effektivisera vårt resande och vår användning av produkter, material och bränslen. Undvika, byta, förbättra behöver bli ett ledande mantra hos både enskilda och politiker. Detta måste vara utgångspunkten i alla beslut som tas framöver då detta tankesätt och handlande ger oss största möjliga utsläppsminskningar här och nu. Vi har inte tid och råd att vänta på att någon annan ska lösa problemen som vi har orsakat och det är inte heller moraliskt försvarbart. Det behöver dessutom inte vara dyrt att ställa om, utan du sparar pengar när du minskar din konsumtion, flyger och kör bil mer sällan, köper på second hand, hyr eller lånar produkter vid de tillfällen du behöver dem.

Vi behöver komma ur de låsningar som vårt fossila beroende skapat och istället se möjligheterna med den moderna, håll­bara fossilfria livsstilen och samhället.

Politikerna kan och måste göra mycket och behöver ta fram en handlingsplan för att genomföra de årliga utsläppsminskningar som krävs, men de behöver folkets stöd för att våga genomföra dessa reformer och därför krävs även ett uppvaknade och ansvarstagande på individ­nivå.

Vi uppmanar därför alla Nacka- och Värmdöbor att själva börja ställa om och visa Nackas och Värmdös politiker att vi vill ha en samhällsomställning för att kunna se en ljusare framtid än den vi rör oss mot nu.

Mejla och ring dina politiker redan i dag! Gå på demonstrationer! Inspirera grannar, vänner och arbetskamrater! Engagera dig i en ideell förening eller nätverk. Gör din röst hörd! Ett första bra steg mot denna omställning är att gå på Staffan Laestadius klimatföreläsning tisdagen den 12 november klockan 19.00 på Dieselverkstadens lilla scen.

Hanna Nilsson och Ronny Fors
Naturskyddsföreningen Nacka