”Bjud in Laestadius till fullmäktige!”

Insändare Publicerad 11:03, 17 december 2019

• "Fler måste sluta köra bil" skriver Klimatcirkeln PRO Boo i en insändare

Transporter är värst och utsläppen har bara ökat de senaste tio åren. Att prata om Förbifart och Östra länken avleder uppmärksamheten från det verkliga problemet med vägbyggen, de leder till ökade koldioxidutsläpp. Forskningen är entydig — fler vägar leder till fler bilar. Vi har vägar så det räcker och blir över. Styr över till mer kollektivtrafik på de vägar som finns och bygg inga nya.

Fler av oss måste sluta köra bil. Det hjälper inte långt att skaffa elbil istället. Bilarna måste bli färre!

Vem ska se till att det sker? Det fattas inte medel, inte kunnande, inte redskap, bara vilja.

En tvärpolitisk mobilisering behövs. Klimatcirkeln i PRO Boo uppmanar politikerna i Nacka kommunfullmäktige att anta erbjudandet från Staffan Laestadius om att, vid ett extra kommunfullmäktige-möte, komma och berätta om nödläget och sprida den krismedvetenhet som saknas. Staffan Laestadius är författare till en av våra kursböcker, ”Klimatet och omställningen”.

Klimatcirkeln PRO Boo, genom Ingrid Lilja