Insändare Publicerad 08:06, 24 juli 2021

• Finns det möjligen smartare sätt att skapa arbetstillfällen för Fisksätraborna, utan att spränga berg och fylla igen sankmarker, undrar en insändarskribent

I NVP kan vi läsa om kommunens planer på att sälja två tomter längs Lugna promenaden mellan Fisksätra och Igelboda till industriverksamhet. Området består framför allt av fuktiga skogar, sankmarker och bergspartier. I en detaljplan från 1980-talet är det också avsatt som industrimark. För de flesta syns det därför okontroversiellt att bygga industri här och sysselsättning behövs ju i Fisksätra, det är vi alla överens om.

Men 80-talets politiker hade inte samma kunskaper som i dag om hur oerhört viktiga just sanka och fuktiga naturmarker är för den biologiska mångfalden, för växter, djur och insekter inte minst. Kunskaperna om så kallade spridningskorridorer som förbinder olika naturområden har ökat. Här finns förbindelsen mellan Skogsö naturreservat och Erstaviksområdet.

Forskningen kommer också med nya data om vikten av grönområden för människors hälsa och välbefinnande. Psykisk återhämtning sker när den stressade nutidsmänniskan vistas i och upplever naturen. För fysisk hälsa är promenader den mest tillgängliga aktiviteten för alla åldrar, men jag vill särskilt lyfta fram Igelbodaplatåns och Fisksätras äldre som kan glädjas över Lugna promenaden så nära bebyggelsen. Att promenaden är bilfri är också till glädje och nytta för många barn och unga och deras föräldrar. Området kännetecknas av yppig grönska och vattenspeglar — lite som i Amazonas — ett rikt fågelliv och ett porlande vattenfall. Även en het sommardag ges här skugga och svalka.

I kommunens plan ingår också att bygga en tillfartsväg från Fidravägen, ner genom en dalgång med fuktskog. Som ska korsa Lugna promenaden! Vägen, som ska bekostas av kommunen, beräknas kosta 20 miljoner. Och tomterna räknar man med att kunna sälja för 25 miljoner.

Finns det möjligen smartare sätt att skapa -arbetstillfällen för Fisksätraborna, utan att spränga berg och fylla igen sankmarker med oåterkallelig skada för växter, djur och vattenområden? Mer kostnadseffektiva sätt anpassade för Fisksätrabornas behov? För hur ska det vara möjligt att garantera att just Fisksätrabor får jobb här? Hur kan kommunens resurser användas för att på andra sätt stödja företagsamheten i Fisksätra? Vad har arbets- och företagsenheten för förslag? Vad säger organisationer i Fisksätra, till exempel kyrkan, Youth & Care, Folkets Hus och andra som jobbar med frågan?

Tanken är god — att skapa jobb för Fisksätraborna. Och då har kostnaderna ingen betydelse?

Politiker! Besök området! Uppdatera era kunskaper då det gäller naturvärden och människors behov av närliggande och tillgänglig natur och promenadstråk. Försök att sätta er in i höghusboendes situation, det är stor skillnad mot att ha tillgång till egen villatomt och/eller sommarstuga.

Bevara vårt eget lilla ”Amazonas” och hitta smartare sätt att skapa arbetstillfällen i Fisksätra!

Kristina Björnberg, Fisksätra


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x