Insändare Publicerad 12:48, 14 oktober 2020

• "För att uppnå fina mål (för det är väl inte bara floskler?) går det inte att centralisera skolverksamheten till ett fåtal jätteskolor dit barn måste skjutsas", skriver insändarskribenten

Nu vill Värmdö kommun återigen lägga ner fullt fungerande lokala skolor och förskolor och ersätta dessa med ett fåtal jätteskolor.
På Värmdö kommuns hemsida finns Värmdös miljö- och klimatplan. I denna poängteras saker som: 
”Närhet”, ”Kommunen ska underlätta att göra klimatsmarta val”, ” Infrastruktur som bidrar till miljöanpassade trafiksystem”, ” Gång- och cykelplanens övergripande mål är att andelen gående och cyklister i Värmdö kommun ska öka”.

På hemsidan finns också miljöprogrammet för framtidens Gustavsberg, där följande kan läsas:
”Hälften som bor eller arbetar i centrala Gustavsberg ska år 2030 åka kollektivt, cykla eller gå”, ”Gång- och cykelnätet ska vara utformat så att de boende i första hand kan gå eller cykla vid korta resor”, ”Gång och cykel ska vara överordnad biltrafik”.

För att uppnå alla dessa fina mål (för det är väl inte bara floskler?) går det inte att centralisera skolverksamheten till ett fåtal jätteskolor dit barn måste skjutsas.
Fast det handlar inte bara om klimatmål och att minska utsläpp. Det är ett känt faktum att barn blir tryggare i småskaliga miljöer. De och deras föräldrar mår också bra av att ha nära till skolor och förskolor. Lite större barn kan tillsammans med kompisar tryggt gå eller cykla till skolan och föräldrar slipper stressa med skjutsande kors och tvärs.

Nej — behåll skolor och förskolor i våra närmiljöer, liksom platser för idrottsutövande och annat. 
Värmdö och Gustavsberg blir trevligare och säkrare med småskalighet, mer närhet, mindre trängsel och färre bilar. Både för barn och vuxna.

Patrik Höglund