FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

Insändare

Ansvarslöst att köra
bussarna så snabbt

Insändare 13:39 | 18 september 2018

"Varför måste det vara så obekvämt att åka SL-buss?" Det frågar sig insändarskribenten.

För ordningens skull och i rättvisans namn ska det omedelbart sägas: Det finns fortfarande chaufförer på SL:s bussar som kan framföra en tung buss på ett godtagbart säkert sätt så att passagerarna upplever bussresan som tämligen bekväm. Men, dessa experter, för att inte säga naturbegåvningar, är inte tätt satta. 
Vanligtvis nödgas man åka med en av dessa vanligt förekommande aggressiva klantskallar som kör buss som om de är helförbannade på allt och alla hela tiden. De vräker bussen genom tvära kurvor så fort och hårt att folk måste hålla sig i som värsta burkslavar för att alls bli kvar på det säte de lyckats få tillgång till.

Vid Björknäs centrum finns några kurvor i en påfart där den nyss nämnda kategorin förare verkar att bedriva någon slags test av hur fort man kan köra innan bussen stjälper! De skulle säkert bli mycket förvånade om det inträffar — men de begriper inte bättre så testen fortsätter.

Varför måste det vara så obekvämt att åka SL-buss?

Till trafikpolisen, om det finns någon numera, vill jag föreslå att titta närmare på SL-bussars hastigheter. Mitt intryck är att SL-bussar regelmässigt framförs alltför fort där det går — och det gör det mycket ofta — i varje fall för Nackabussarna på Värmdövägen! Det måste betecknas som helt ansvarslöst att framföra dessa tunga bussar i för hög hastighet oavsett var det förekommer. Polisen borde intressera sig mycket mera för detta allvarliga problem.

Varför behöver det vara farligt att åka SL-buss?

Dock har jag vid två tillfällen de senaste två åren tyckt mig ha haft anledning att berömma föraren för att jag fått uppleva en bekväm och lugn bussresa utan häftiga kurvtagningar och andra klantigheter. Vid båda dessa tillfällen har den aktuella föraren uppvisat inte bara tacksamhet för mitt deltagande, utan även ett visst mått av blygsel å sina klantiga kollegors vägnar …
Det mest påtagliga problemet är dock förarna. De kanske har alla körkort som erfordras men de flesta behöver en rejäl utbildning i hänsynstagande till att de faktiskt skjutsar människor i bussen. De förare jag här ovan kallat för klantskallar måste läras att köra buss på ett vettigt sätt!

Bättring efterlyses snarast, Keolis och SL!

Göran Eriksson