Insändare Publicerad 14:44, 02 september 2020

• Coronaanpassade köer i Saltsjökvarn

Olle Norrby bidrar med dessa två bilder från sina hemkvarter vid Saltsjökvarns kaj. Den täta kön till pendelbåten Sjövägen på bilden till vänster, tagen den 21 januari i år, har ersatts av en betydligt glesare på den högra bilden, som togs den 20 augusti. 

Det ser ut som om Nacka-borna är duktiga på att hålla ett coronaanpassat avstånd, åtminstone i väntan på båten.

  • NVP