Insändare Publicerad 14:27, 24 mars 2021

• "Är människors hälsa mindre viktig i dag?", frågar signaturen "Förtvivlad"

För bara några år sedan tvingade man stenkrossen i Hemmestatorp att stänga ned. 
Anledningen var främst att de genomsnittligt 46 utgående transporter per dag som gick genom Hemmesta ansågs medföra en stor olägenhet. 

Se utklipp från tjänsteskrivelse (MIL.2014.51) nedan.
”Trafiksituationen i Hemmesta är ansträngd och det är inte lämpligt att leda mer tung trafik genom detta område. Det är fråga om ett tätt bebyggt bostadsområde med centrumverksamhet där stora mängder genomfartstrafik redan finns. Av detta skäl bedöms inte den valda platsen lämplig för den anmälda verksamheten och valet av plats är därmed inte den som med hänsyn till ända-målet medför minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.”

Nu har samma kommun på kort tid varit med och etablerat stenkrossverksamhet i Nor, Nora och Älvsbyn. Sedan tidigare finns också etablerade verksamheter i Siggesta och Sund.
Tillsammans bidrar de med ett trafikflöde om mer än 400 lastbilar per dag genom Hemmesta.
Hur förklarar kommunen sitt beteende, är människors hälsa mindre viktig i dag?

Förtvivlad


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x