Debatt Publicerad 12:14, 23 november 2020

• "Det är oroande att se hur lättvindigt oppositionsledningen ser på ekonomi och arbetslöshet", skriver Filip Wiljander, M

Jobb och arbetslöshet har i och med coronapandemin återigen seglat upp som en av de viktigaste frågorna för väljarna. Allt fler svenskar har hamnat i arbetslöshet och behöver insatser för att skaffa sig ett nytt jobb. Därför väljer Alliansen i Nacka att i budgeten för nästa år tillföra extra medel för att fler arbetslösa ska få en kommunal arbetsmarknadsinsats. Helt tondövt vill Socialdemokraterna ge färre Nackabor en insats, kommunalisera verksamheterna och kasta ut hundratals människor i ovisshet. Det är oroande.

Vi moderater tänker såhär: I grund och botten är arbetsmarknadspolitik en statlig fråga. Det är Arbetsförmedlingen som har som uppgift att leverera de insatser som krävs för att arbetslösa ska rustas och matchas för arbetsmarknaden. Men när staten inte levererar och hundratals Nackabor står utan insats, ska vi då bara stå och se på? Självklart inte. Därför skapade vi i Alliansen Nackamodellen.

Nackamodellen innebär att Nackabor med ekonomiskt bistånd, och unga utan jobb eller studier, får välja en anordnare som hjälper honom eller henne att komma ut i egen försörjning. För individen innebär detta att hon snabbare klarar av sin egen försörjning, och får större makt att styra över sitt eget liv. För skatte-betalarna innebär det minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. Tillsammans får vi ut fler i arbete och säkrar skattepengar till välfärden.

Vårt resultat är klart bättre än Arbetsförmedlingens. Men Nackamodellen skulle skrotas redan från årsskiftet om Socialdemokraterna i Nacka fick bestämma. Istället för snabba insatser från kommunen ska många Nackabor placeras i kö hos Arbetsförmedlingen. De som trots allt ska få en insats från kommunen kommer inte längre kunna välja en privat aktör, utan enbart den kommunala. Resultatet kommer bli högre arbetslöshet och högre bidragskostnader.
Som tur är vann inte S budget gehör. Men det är oroande att se hur lättvindigt oppositionsledningen ser på ekonomi och arbetslöshet.

Filip Wiljander, M
Kommunalråd och ordförande för arbets- och företagsnämnden