Debatt Publicerad 10:22, 15 januari 2023

• Carl Kangas, S, och Kristina Lång, C, svarar på Moderaternas debattartikel om Värmdö hamnar

Vi delar den uppfattning som framförs av Moderaterna i sin debattartikel på NVP.se  om att det funnits brister i styrningen av Värmdö hamnar under den förra mandatperioden och vikten av att hamnbolaget ägnar sig åt sitt huvuduppdrag. De bristerna har vi inom Värmdösamarbetet redan planerat att åtgärda. Samtliga styrdokument kommer att ses över för att säkerställa att de är ändamålsenliga.

Ägardirektiven är till för att följas av bolaget och dess styrelse. Därutöver är det viktigt att moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) tar sin ägarroll och kommunstyrelsen tar sin uppsynplikt på största allvar.

För att stärka kopplingen ytterligare mellan kommunledningen, moderbolaget och dotterbolaget har vi i Värmdösamarbetet valt att samla uppdragen så att kommunstyrelsens vice ordförande också utses till KIVAB:s vice ordförande samt styrelseordförande i Värmdö Hamnar AB. Det kommer att stärka kommunikationen mellan dotterbolag och moderbolaget och därmed ge en tydligare kontroll av verksamheten framåt.

Förslaget om att hamnbolaget ska överlåta sin mark till kommunen är inga nydanade tankar utan har diskuterats tidigare. För oss är det en självklarhet att all kommunal verksamhet, oavsett om den sker i bolagsform eller inte, ska kommunens expertis tas tillvara på ett professionellt och korrekt sätt. I dialog med bolagets ägare kommer hamnbolagets styrelse att titta på vad som är det bästa för verksamheten framåt och vad som är det bästa för Värmdö. Vår utgångspunkt är att värmdöbornas gemensamma tillgångar ska förvaltas på bästa sätt.

Carl Kangas, S, kommunstyrelsens ordförande
Kristina Lång, C, vice ordförande i kommunstyrelsen

 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x