"Vi välkomnar Engelska skolan"

Debatt Publicerad 09:01, 20 september 2020

• "Vi glada över att Värmdö nu kan erbjuda en skola som många föräldrar och elever efterfrågar" • Majoriteten i Värmdö svarar Vänsterpartiet

För oss i Majoritet för Värmdö är det viktigt att vi kan erbjuda den utbildning som efterfrågas av Värmdös elever och deras vårdnadshavare. Vi har bra kommunala skolor på Värmdö, trots detta står vi med tomma platser i våra skolor då drygt 850 av våra 6 300 grundskoleelever väljer en fristående skola i kommunen och ytterligare cirka 900 elever väljer skolor i andra kommuner. Det är något som skapar ineffektiv användning våra resurser och som vi inte kan ignorera. Faktum är att i dag gör det begränsade utbudet av fristående aktörer att många elever dagligen pendlar från kommunen. Därför är vi glada över att Värmdö nu kan erbjuda en skola som många föräldrar och elever efterfrågar. 

Vi delar inte Vänsterpartiets uppfattning att det är elevernas bakgrund som avgör om skolorna får bra resultat utan menar att det är kvalitén på undervisningen som är avgörande för resultaten. Självklart har olika elever olika förutsättningar och därför har vi både socioekonomisk ersättning och tilläggsbelopp som utöver skolpengen går ut till alla skolor, fristående som kommunala, för att kompensera för det extra stöd vissa elever kan behöva. Utbildningsnämnden jobbar även med att förändra kriterierna för socioekonomiskt stöd och tilläggsbelopp så att det slår än mer rättvist. De som behöver stöd ska få stöd oavsett vilken skola de väljer. 

Beslutet om Engelska skolans etablering på Värmdö möjliggjordes av oss i Kommunstyrelsen på ett medvetet och transparent sätt. Markanvisningen villkorades med ett skall-krav om att intresserade byggherrar skulle ingå en överenskommelse med en tilltänkt fristående skolaktör. Det ledde till att Kommunstyrelsen kunde slå två flugor i en smäll genom att inte bara välja byggherre, utan även ta hänsyn till valet av skolaktör på ett öppet och transparent sätt. Denna välrenommerade skola blir ett fantastiskt komplement och konkurrent till våra kommunala skolor. Övervinna duktiga konkurrenter gör man med skärpt kvalitét och inte eliminering av dessa.

Deshira Flankör, M
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Bladholm, M
Kommunalråd
Kristina Lång, C
Kommunalråd, vice ordförande kommunstyrelsen
Fredrik Snejbjerg, L
Kommunalråd
Filip Joelsson, MP
Kommunalråd
Anna Lipinska, KD
Kommunalråd