"Vi välkomnar att M anpassar sin politik till SD"

FOTO: CHARLOTTA WESTLING
Debatt Publicerad 10:44, 02 oktober 2021

• "Människor har inte flyttat ut till Värmdö för att tillbringa timmar i bilköer", skriver SD

Sverigedemokraterna i Värmdö kan med glädje konstatera att Moderaterna i allt större -omfattning följer vår politik. Det gäller även i den nu aktuella frågan om nybyggnation i Värmdö. 
M var emot en minskning av nyproduktion av bostäder ända tillbaka från 2019 men har nu ändrat uppfattning och inser att kommunen behöver minska byggandet. Detta välkomnar vi! 

Vi har tagit upp vikten av detta i vår budget sedan 2019. Se bifogad bilaga från våra budgetar sedan 2019.   Vi blev nedröstade varje år och nu tar dom upp detta som ett eget förslag som vi ägt i dessa tre år. 
SD vill nu gå ännu längre och införa ett totalstopp av nybyggnation fram tills trafikproblemen är lösta i Värmdö. 
Människor har inte flyttat ut till Värmdö för att tillbringa timmar i bilköer. Dessutom påverkas vår unika skärgårdsmiljö negativt av både överproduktion av bostäder samt utsläpp från trafiken.
En ökad trafik innebär även ökad risk för trafikolyckor. 

Vi vill därför frysa all kommande planerad nybyggnation samt omgående inleda arbetet med att etablera en hållbara och väl fungerande infrastruktur i Värmdö som innebär bra framkomlighet och som tar stor hänsyn till människor och natur. 
Den framtida nybyggnationen av bostäder måste omstruktureras till att omfatta för Värmdöborna viktiga nyetableringar som ungdomsbostäder, LSS-boenden och äldreboenden. 

Det är Värmdös kommuninvånares bästa som ska komma först och prioriteras i all samhällsplanering. 
SD menar att kommunen nu behöver handlingsutrymme för att på allvar lösa Värmdös allvarliga trafikproblem samt bristfälliga i infrastruktur. 

Thorulf Empfevik 
Gruppledare SD Värmdö 
Stefan Dozzi 
Tjänsteman SD Riks


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x