"Vi välkomnar alla granskningar"

Debatt Publicerad 10:01, 02 mars 2021

• Marie Bladholm, M, Anette Snejbjerg, C, socialnämnden, svarar om IVO:s tillsyn av Värmdös hantering av våld i barnärende

NVP skriver i förra veckans nummer om en IVO-rapport där kommuner slumpmässigt granskats med anledning av handläggning av ärenden som rör våld i nära relation. Kommunens ansvar är glasklart i socialtjänstlagen och området är mycket komplext. Därför ser vi det som viktigt att hela bilden lyfts när NVP delger rapporter som rör så pass allvarliga frågor. 

Vi förstår också att faktakollen av uppgifterna som framgår är svåra att kontrollera då de omfattas av sekretess, men desto viktigare att uppfattningen som tidningen förmedlar säkerställs.
Värmdö är en av kommunerna som IVO har, under april-november 2019, granskat gällande handläggning av ärenden som rör våld i nära relation. En otroligt viktig granskning eftersom rapporten är ett redskap för fortsatt kvalitetsutveckling. Granskningen omfattar en del av många ärenden i kommunen men utgör viktigt underlag för fortsatt kvalitets- och kompetensutveckling. 

Nämnden har under 2019 och 2020 arbetat intensivt med systematisk kvalitetsutveckling och bland annat byggt upp ett eget Våldsrelationsteam. Bristerna som IVO:s rapport lyfter fram är åtgärdade och denna granskning skedde innan den nya organisationen tagit form i kommunen. Ett uppföljningsmöte med IVO kommer att hållas under mars månad.

För att ge en rättvis bild av kommunens arbete kommer här några punkter som lyfts i rapporten och som visar på det goda arbete som görs.
• Nämnden har fastställda mål gällande sitt arbete med våldsutsatt och barn som misstänks ha eller bevittnat våld
• Nämnden ger barn relevant information och möjlighet att komma till tals
• Nämnden har i hög utsträckning inhämtat tillräckligt beslutsunderlag i vuxenärenden
• Nämnden har skriftliga rutiner gällande sitt arbete med våldsutsatta och barn som misstänks ha eller har bevittnat våld.

Vi välkomnar alla granskningar, även tidningens rapportering, och ser dessa som ett konstruktivt led i utvecklingen av socialtjänsten. 

Marie Bladholm, M
Ordförande Socialnämnden
Anette Snejbjerg, C
Vice ordförande Socialnämnden


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x