Debatt Publicerad 09:57, 27 januari 2020

• Svar på Stig Malmqvists insändare ”Reagera — innan gonggongen slår” i förra veckans NVP.

Jag har läst dina uppmaningar till Värmdös befolkning att gå upp till kamp. Jag är vald av en parlamentarisk majoritet men jag har samtliga värmdöbornas bästa för ögonen, oavsett partifärg. 

Om jag förstått din insändare rätt tycks du vara mån om driftsformen för bland annat Gustavsbergsbadet, Gustavsgården, hemtjänsten och de kommunala barndagvårdarna. Du kallar dem för tillgångar och är rädd för ”privatiseringar”. Samtliga av de enheter du nämner har gjort mångmiljonsunderskott i många år. Pengar som skulle kunna användas till att utveckla äldreomsorgen, barnomsorgen, skolan och mycket mer. 

Kulturarvet du hänvisar till är förmodligen hamnfastigheterna som köptes 2012 och som vi avser att utveckla precis som vi gjorde med konstnärshusen. På mindre än ett år har vi kunnat se G-studion och Dekorhuset prydas av nytt tak och ny fasad och är nu i full gång med invändiga renoveringar. Något som i kommunal ägo hade fått stångas mot andra kommunala prioriteringar till en betydligt högre kostnad på grund av alla krav som ställs på offentliga miljöer.

De verksamheter som du benämner som ”privatiserade” är populära verksamheter som exempelvis Ljung, Slottsovalen, dagbarnvårdare i fristående regi eller Värmdö kvalitativa hemtjänst. Med andra ord är det verksamheter som bedrivs på uppdrag av kommunen och vars funktion styrs av kommunens upphandlingar, kontroller och tillsyn. Det är verksamheter som inte använder mer resurser än det som finns tillgängligt och som årligen levererar kvalitet. 

Värmdö är inte ensam i kommunsverige med sina utmaningar att få resurserna att räcka till. Jag delar gärna med mig av våra planer om hur finansieringen av driften ska fortsatt fungera, hur vi påverkas av förändrade skatteprognoser och att en procents räntehöjning skulle kräva ytterligare 16 miljoner kronor med kommunens nuvarande låneskuld. Jag förklarar gärna och står upp för vad som är viktigast, kvalitet till värmdöborna eller politiska skygglappar. Jag har en klar uppfattning om att välfärdens kvalitet inte avgörs av vem som betalar ut lönen till de anställda. 

De majoritetskollegor du nämner och inte nämner gör sitt allra bästa för att leverera på det ansvar de har och det förtroende de har fått. Förhoppningsvis ser du Marie Bladholms, M, arbete med att använda skatteresurserna till rätt insatser inom socialtjänsten, Kristinas Långs, C, pålästhet i kommunens pågående detaljplaner och viljan att väga långsiktigt mellan olika intressen, Filips Joelssons, MP, ständiga propåer om miljön och investeringar som ger långsiktig hållbarhet, Fredriks Sneibjergs, L, glöd för Värmdös unga och Annas Lipinskas, KD, passion för ett rikt och värdigt liv för äldre. Faktum är att Värmdö i dag har många nämndansvariga som styr och leder sina nämnder mycket ansvarsfullt. 

Jag är alltid öppen för diskussion och utfrågning av allmänheten. Ett utbyte som inte bara ska handla om mina ståndpunkter, utan jag vill också lyssna in om det finns andra idéer på hur vi kan lösa situationen med bristande kvalitet i ett kommunalt äldreboende, skenande underskott i den kommunala hemtjänsten och kommunal fastighetsförvaltning av kommersiella byggnader. 

Deshira Flankör, M
Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö