FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

Växer småföretagen, så växer Nacka och Värmdö kommun, skriver ordföranden i Företagarna Nacka Värmdö. Bilden är tagen på Nacka företagarträff.

Vi småföretagare får
kommunerna att växa

Debatt 13:22 | 01 oktober 2018

Ni politiker som nu är valda, glöm inte bort oss småföretagare.
Vi skapar fyra av fem jobb. Vi står för nästan 40 procent av Nackas och Värmdös skatteintäkter. Vi behövs för att ni ska kunna hålla det som ni har lovat!

Det handlar om att tillsammans skapa gemensamma visioner och mål, hela vägen från politikens beslut till och med tjänstemännens genomförande i kommunerna.
Vägar byggs om så att vi som företagare inte längre kan göra vårt jobb (Grisslingerakan bland annat). Hur blir det med Östlig förbindelse? Finns det tillräckligt med parkeringar?
Vår farhåga är att kommande bostadsbyggen i centrala Nacka kommer att innebära trafikinfarkter som innebär stora — kanske förödande — konsekvenser för våra företagare, främst inom hantverkssektorn.

Vi får inte heller glömma bort alla företagare som finns och gör ett fantastiskt jobb ute på alla våra öar. En fungerande båttrafik och infartsparkeringar är måsten för att ge dem en dräglig vardag.  

Mark behöver kunna upplåtas till de företag som vill bidra med jobbtillfällen, service och skattepengar till oss som bor här. I dag tvingas man säga nej tack till dem som vill satsa på oss och våra kommuner.  Det är galenskap! Vi hoppas att det i alla nya bostadsområden som byggs — och det är många — också finns plats för oss småföretagare. Fiket på hörnet, blomsterbutiken, restaurangen att träffas på, butiken som säljer just det där som de boende behöver... Vi behövs för att skapa ultimata bostadsområden som vi vill ha i våra kommuner!  

Kloka satsningar, sammanhang och samarbeten behövs!
Det måste finnas rätt utbildningar i kommunen, utifrån marknadens behov.
Att som liten småföretagare sitta hemma utan inspiration och arbetskolleger är självvalt, men inte alltid idealiskt.
Vi vill se ännu fler mötesplatser, kontor, kreativa forum för samarbeten et cetera. Detta skulle ge oss bättre förutsättningar för att verka och växa.  
Växer småföretagen så växer Nacka och Värmdö kommun.
Fler jobbtillfällen och mer skattepengar antar jag att ni  politiker vill ha i Nacka och Värmdö?

Vi vill vara den ”remissinstans” som vi borde vara när det handlar om ärenden som berör oss företagare och som påverkar vår vardag och i slutändan alla som bor i kommunen.
Då skapar vi förståelse, engagemang och lösningar som vi alla står bakom.
Vi företagare backar inte, vi ber inte om att få komma in — vi förväntar oss ett passerkort.  

Amanda Thunberg
Ordförande i Företagarna Nacka Värmdö. Representerar snart 600 medlemsföretag i Nacka och Värmdö.