”Vi måste säkra framtidens välfärd”

Gula byggningen, Gustavsbergs konsthall. FOTO: JENNY FREJING
Debatt Publicerad 10:49, 29 maj 2021

• "Våra val må uppröra eller leda till att en och annan tjänsteman slutar, men arbetet måste göras och kostnadskostymen måste anpassas", skriver kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, i en replik

I förra veckans NVP skriver Maja Witt om Gustavsbergs konsthalls avveckling. Hon är kritisk till pågående förändringar och med det som utgångspunkt kommer här en redogörelse.

Gustavsberg växer och det gör även hela Värmdö. Det gäller dock att växa hållbart. Kommunens prognoser förebådar en demografisk förändring som säger att redan 2030 kommer allt färre att vara i arbetsför ålder. Exempelvis kommer Värmdös äldre, 80+, att öka med 105 procent.  Det innebär en stor utmaning för kommunens välfärd. Vi måste därför minska kostnaderna på annat håll för att garantera en trygg och kvalitativ välfärd för våra unga och äldre.

Under större delen av 2010-talet har kommunen ägt ett antal kommersiella fastigheter med kulturverksamheter. Det har varit fastigheter med stora underhållsbehov och som sannolikt fortsatt hade haft samma underhållsbehov om de varit i kommunens regi eftersom investeringarna behöver prioriteras på våra välfärdslokaler. Istället har nya ägare till konstnärshusen senaste åren renoverat samtliga fastigheter.
Anledningen till att investeringarna ställs mot varandra är att kommunen inte har kapacitet, råd eller kan göra allt. Djuröhemmets och Gustavsgårdens tillgänglighetsanpassningar, Ekedalsskolans totalrenovering, Kvarnbergsskolans renovering med mera de senaste åren har prioriterats.

Vi inom Majoriteten har valt bort en del verksamheter som vänder sig till vuxna till förmån för minskade driftkostnader. Bland annat konsthallen som har butiksförsäljning av konst. Den affärsverksamheten bör kunna ske genom de drygt hundra konstnärerna i området.
Vi har genom vårt arbete med att se över kommunens lokalbehov hittills sänkt kommunens kostnader för hyror med 3,8 miljoner årligen. Konsthallens drift går på 3 miljoner kronor årligen. För att ge lite perspektiv motsvarar det mer än en procents höjning av förskolepengen eller det sammanlagda stödet till Gustavsbergs musik & balett, plus stödet till Värmdö scenskola, plus stödet till Värmdö IF, samt stödet till Värmdö ridklubb.

Som tidigare deklarerat jobbar vi hårt med våra strukturella utmaningar. Ett alternativt arbetssätt vore att jobba utifrån mandatperioder där vi sätter sprätt på till-fälliga statliga stöd, endast tar bekväma beslut, blundar för de prognoser om befolkningsförändringar och skjuter upp anpassningar till framtidens generationer. Våra val må uppröra eller leda till att en och annan tjänsteman slutar, men arbetet måste göras och kostnadskostymen måste anpassas. Allt annat vore oansvarigt.

Deshira Flankör, M
Kommunstyrelsens ordförande

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x