FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

Tornhuset i Gustavsberg.

"Vi lyfter andra branscher
— men turismen främjas"

Debatt 12:24 | 18 februari 2019

Svar på Mikael Lindströms och Karin Voltaires debattartikel ”Fel att skicka ut företagen ur Tornhuset”.

Det är intressant hur snabbt uppfattningar kan ändras, särskilt i politiken. Så sent som förra året, när frågan om försäljningen av konstnärshusen var uppe för beslut, föreslog Mikael Lindström och S värdering av fastigheterna Tornhuset och Gula byggningen, just för att pröva försäljning av båda dessa fastigheter. Då gick det bra för S att sälja husen men tydligen inte nu, vad har hänt sedan dess?

Politik handlar om mer än att skapa rubriker, det handlar om att ta ansvar, arbeta med och utveckla kommunens kärnuppgifter som skola, vård och omsorg. Det handlar om att ta hand om förtroendet vi har fått och agera såsom vi hade gjort med vår privata ekonomi. 
Att jobba med näringslivsfrågor handlar inte om att köpa näringslivet. Med den myndighetsutövning och det planmonopol som ligger på kommunens ansvar har vi som kommun alla möjligheter att jobba för bättre förutsättningar för näringslivet. Allt ifrån regelförenklingar till infrastruktur och planläggning. Kommunens drygt 6 000 företag finns inom många olika branscher och skulle kunna utvecklas och bidra till att fler arbetsplatser i kommunen kommer till. Det är absolut en gemensam ambition vi i majoriteten har. Turistnäringen är också en självklar viktig spelare som vi har jobbat för i decennier. Bara för att vi lyfter andra branscher, betyder det inte att turistnäringen inte längre främjas. Det är dock viktigt att satsningar sker planerat och målmedvetet samt att de görs där det ger bäst resultat. Exempelvis främjas en året runt- näring för skärgården mer av infrastruktursatsningar än marknadsföring. 

Att underlätta tillväxten av näringslivet handlar om att skapa förutsättningarna för företagens fortsatta utveckling och framför allt se till att kommunen inte står i vägen för dem. Det finns bättre sätt att tillgodose behovet av företagslokaler än att kommunen är fastighetsförvaltare för sådana. Det räcker långt om vi främjar möjligheterna för andra aktörer som vill erbjuda bland annat företagslokaler. Kommunen ska vara en möjliggörare, inte nödvändigtvis en utförare.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Kristina Lång, C
Fredrik Sneibjerg, L
Filip Joelsson, MP
Anna Lipinska, KD