"Vi kan inte gå alla önskemål till mötes"

Miranda Ahlers, C. FOTO: CENTERPARTIET
Debatt Publicerad 11:06, 04 april 2021

• "Ett idéburet offentligt partnerskap ska vara en ömsesidig samverkan", skriver Miranda Ahlers, C, i ett svar till Välkommen till Värmdö

Svar på insändaren i NVP 30 mars ”Värmdö försvårar vårt arbete med integration”. 
Som ordförande i vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden är mitt främsta mål för Värmdös nyanlända att de fort ska komma in i samhället och känna gemenskap. För att uppnå det har vi ett brett samarbete med civilsamhället, bland annat med Välkommen till Värmdö. Dessa samarbeten kompletterar varandra och är viktiga för integrationen. Men något som också är viktigt är att vi följer upp och anpassar oss till rådande läge, och att vi använder skattemedel för faktiska kostnader.

Nämnden har sedan flera år haft ett idéburet offentligt partnerskap med Välkommen till Värmdö i olika former. Under 2020 omfattade avtalet möblering av bostäder och hjälp med bostadssökande för nyanlända. Inför 2021 års avtal omfattade kommunens förslag till avtal endast möblering, då antalet nyanlända till Värmdö minskat kraftigt. Välkommen till Värmdö ville då ha en höjning av ersättningen. Vi jämförde därför med andra kommuners arvoden för möblering och bad Välkommen till Värmdö att specificera sina kostnader. Vi landade till slut i en kraftig höjning av arvodet och en fast ersättning för lokalen. Avtalet innebär alltså en ersättning som bättre överensstämmer med rådande läge och faktiska kostnader.

Efter att båda parter skrivit på avtalet har jag flera gånger varit i kontakt med den av Välkommen till Värmdö utsedda kontaktpersonen, som sagt att de är nöjda med avtalet. Inte heller tjänstemännen har hört något annat. Därför blir jag förvånad över att Ebba Hagander Mir väljer att skriva en insändare istället för att föra en dialog med mig. Ett idéburet offentligt partnerskap ska vara en ömsesidig samverkan. Det är inte ett generellt föreningsbidrag där pengarna kan användas fritt inom verksamheten. I ett idéburet offentligt partnerskap ska båda parter också bidra med resurser. Den offentliga parten med till exempel lokaler, och den idéburna parten med ideellt arbete.

Trots att jag värderar Välkommen till Värmdös arbete högt är mitt yttersta ansvar inte att tillmötesgå alla deras önskemål. Mitt yttersta ansvar är att underlätta för integrationen av nyanlända medborgare och att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det är ingenting jag tar lätt på. 
Med förhoppningar om ett fortsatt bra samarbete med Välkommen till Värmdö.

Miranda Ahlers, C 
ordförande i vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x