FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Henrietta, He...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
22 augusti 2019

Debatt

Det sitter i genomsnitt bara 1,3 personer i varje bil, skriver nätverket Trafikval Öst, som vill se kraftigt utbyggd kollektivtrafik.

Vi kan inte fortsätta
i de gamla hjulspåren

Debatt 16:35 | 20 november 2018

Svar till Gunnar Påhlsson och Mats Gerdau om trafiksituationen och Östlig förbindelse.

I ett brev riktat till Nackas kommunalråd Mats Gerdau, M, oroar sig Gunnar Påhlsson för trafiksituationen i Nacka och att den befaras bli värre i och med att Nacka ska expandera befolkningen med 40 000 människor. Oron delas av Mats Gerdau som anser att Östlig förbindelse är en statlig angelägenhet. Enligt oss i nätverket Trafikval Öst gäller det nu att hålla huvudet kallt och fokusera på rätt saker för att på ett så effektivt sätt som möjligt lösa trafiksituationen.

De långa köerna som de bägge debattörerna beskriver anser vi i Trafikval Öst snarast är ett tecken på att vi inte kan fortsätta i gamla hjulspår. Eftersom det i genomsnitt endast sitter 1,3 person i varje bil upptas en onödigt stor yta och långa köer bildas. Om åtminstone hälften av bilisterna kunde stimuleras att samåka för att på så sätt kraftigt minska sin klimatpåverkan skulle köerna försvinna på ett mycket snabbt och kostnadseffektivt sätt. Om Östlig förbindelse byggs skulle istället mer biltrafik och längre köer skapas eftersom fler vägar genererar ny trafik.

Trafikverket anger att för att klara klimatmålen måste vi minska bilresandet med mer än 30 procent och då blir alltså Östlig förbindelse överflödig. Detta är bra eftersom vi för klimatets skull kommer behöva dessa pengar för att kraftfullt bygga ut kollektivtrafik och cykelleder.
Att Östlig förbindelse inte finns med i Nationella infrastrukturplanen och saknar finansiering är en första liten seger för klimatet och för minskad trängsel. När medvetenheten nu ökar om att vi för att klara klimatet omedelbart måste gå från ord till handling, hoppas vi i Trafikval Öst att allt fler partier i Nacka ska förstå att vi inte kan bygga Östlig Förbindelse utan att vi istället ska satsa på kraftigt utbyggd kollektivtrafik.

För Trafikval Öst
Anders Tranberg
Ordförande Stockholms Naturskyddsförening
Hanna Nilsson
Nacka Naturskyddsförening
Staffan Filipsson