"Vi behöver fler lärare — inte fler nedskärningar"

Debatt Publicerad 12:17, 02 september 2020

• "Värmdöbarnens årliga present från M verkar vara en hyvling av skolans verksamhet", skriver Julia Ekedahl-Lotoft, S, skolkommunalråd i opposition

"Det finns alltid lärare, men ingen har tid för oss. När det inte finns en vuxen är det stökigt och vi lär oss inget”. Så lät det när jag innan sommaren samtalade men en elev som skolstrejkade utanför kommunhuset. Jag berättade för henne att vi socialdemokrater kommer fortsätta kämpa för deras rätt till en bra utbildning.

Och nu har skolan startat i Värmdö igen. Men risken är stor att barnen får ännu ett skolår präglat av nedskärningar och försämrad undervisning.
Värmdöbarnens årliga present från M verkar vara en hyvling av skolans verksamhet. Varje år — innan kommunen beslutar om ny budget — berättar Moderaterna om alla infriade löften och satsningar på skolan. Men faktum är att deras satsningar egentligen är nedskärningar.

Låt mig förklara. Enligt SKR krävs det att man höjer skolpengen med knappt tre procent om man vill bibehålla samma verksamhetsnivå som förra året. Satsningar som är mindre än kostnadsökningarna blir därför besked om nedskärningar lagom till det nya året. Majoriteten är långt ifrån öppen med att, eller varför, dessa besparingar genomförs. I stället fortsätter man att spara i smyg.
Majoriteten presenterade i sin budget en uppräkning med två procent för grundskolan under 2020, vilket innebär att verksamheten måste skäras med drygt en procent under det här året. Det är effekterna av denna nedskärning som skolstrejkerna i årskurs fem nu manifesterar emot.
”Skolan har inte råd med vikarier. Vi sitter i kaféet utan några uppgifter”, berättar en av de skolstrejkande eleverna. Att eleverna är missnöjda med sin utbildning är ingen hemlighet. Enligt skolinspektionens skolenkät för 2018 berättar en stor del av eleverna i årskurs fem och nio att det är missnöjda med både studiero och undervisningen i skolan. Till exempel tillhör Värmdö kommun den sämsta fjärdedelen i kommunsverige när elever i årskurs fem fick frågan om deras lärare hjälper dem tillräckligt med skolarbeten.

Barnen ser nu uppskattad skolpersonal lämna sina arbeten. Skälet är att majoriteten anser att det för mycket personal per elev per elev. Men är det inte önskvärt med en ökad lärartäthet och fler vuxna i klassrummet? Vi socialdemokrater vill se fler lärare, inte fler nedskärningar. I dag går det 14,2 elever per lärare i Värmdös skolor, enligt Skolverkets statistik. Det placerar oss i bottenskiktet i stora klasstorlekar i Stockholms län. Och frågan är hur stora klasserna blir nu i höst, efter alla nedskärningar?

I vår budgetmotion som röstades ner förra året presenterade vi flera förslag för Värmdös skolor. Däribland en kraftigt höjd skolpeng, samt höjda tilläggsbelopp. Resurser som nu kunde användas för att anställa fler pedagoger och utöka den lärarledda tiden i skolan. Vi socialdemokrater tar med oss både kraven och energin i vårt möte med elever, föräldrar och lärare.

Vi kommer fortsätta kämpa för barnens rätt till en bra utbildning. Värmdö kan bättre.

Julia Ekedahl-Lotoft, S
Skolkommunalråd i opposition