FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

Vems frihet företräder Alliansen?

Debatt 16:26 | 24 oktober 2018

Svar på Centerpartiets debattinlägg ”Samverkan med näringsliv ger mer kultur”, publicerad den 9 okotber 2018.

Det var intressant att läsa Hans Peters, C, villfarelser och fördomar om Vänsterpartiet. Däremot är det synd att han inte använde utrymmet för att besvara vår kritik av
Nackas kulturpolitik.
I Hans Peters värld vill V att kommuninvånarna ska bära hela kostnaden för den offentliga konsten. Så är det naturligtvis inte.

Byggherrarna har allt att vinna på en en levande och attraktiv stad med mycket kultur. Därför är det rimligt att även Nacka ansluter sig till enprocentsregeln, det vill säga att en procent av byggkostnaden går till offentlig konst. Under nuvarande byggboom skulle det innebära ett rejält lyft för hela Nacka. Däremot vänder vi oss mot att privata byggföretag ska få lov att styra vilken sorts konst vi ska ha i kommunen. 
För kulturnämndens ordförande är graffiti något dåligt, medan väggmålningar i graffititeknik är bra. Det haltar lite. Vi företräder de många ungdomar som har efterfrågat en vägg att utöva sin konst på. Vi tycker att kommunen ska bereda plats för dem. Varför är det plötsligt okej med graffiti i byggherrarnas regi? 

Många vill gå längre än Centerpartiet för att skydda Ryssbergen. Därför är det problematiskt när Hans Peters vill koppla in konstprogrammet ”Konsten att skapa stad” för att göra kommuninvånarna mer positiva till att riva en skyddsvärd urskog. En av konstprogrammets grundidéer är att snabba på byggprocesser genom att minska antalet överklaganden. För Vänsterpartiet är det viktigt att konsten står fri från otillbörlig påverkan, både från politiker och marknadskrafter.

Det är märkligt att partier som säger sig hålla frihetens fana högt ändå ofta finner det lämpligt att begränsa konstens frihet när det passar deras ändamål. Nacka behöver en kulturpolitik som står för konstnärlig frihet och är på kommuninvånarnas sida. Vems frihet företräder Nackas kulturpolitiker egentligen?

Fredrik Holmqvist, V
Ledamot i kulturnämnden