Värmdöföräldrar: "Respektera folkinitiativet"

Debatt Publicerad 12:31, 02 november 2020

• "Vi ska göra allt vi kan för att visa på det missnöje som finns". Det skriver föräldraföreningen Värmdös samlade föräldrar som kräver att politikerna respekterar folkomröstningsresultatet från 2014.

Uttalande inför utbildningsnämndens beslut om samlokaliseringsförslag den 5:e november och budgetmötet i Kommunfullmäktige den 11:e november.

Den nybildade föreningen Värmdös samlade föräldrar ska göra allt vi kan för att visa på det missnöje som finns inför kommande politiska beslutsmöten.

På grund av rådande coronarestriktioner är våra möjligheter att samlas för att protestera väldigt begränsad. Vi har dock haft en delvis digital skyltmanifestation och våra filmer och rapporter har fått stor digital spridning. På www.varmdosforaldrar.se går det nu att bli medlem i föreningen där finns också info om de olika Facebookgrupperna.

Inom kort kommer vi att presentera ett nytt folkinitiativ - bara sex år efter det förra - ett steg vi nu blir tvingade att ta. Vi kommer också att se över möjligheterna att överklaga eventuella beslut i Kommunfullmäktige.

Vi föräldrar har redan mycket att ta hänsyn till i vardagen. Småföretagande föräldrar vittnar om att de inte haft möjlighet att ens läsa igenom förslaget, de  har fullt upp med att rädda företaget från konkurs, och att hålla ihop familjen. Andra familjer vittnar om orolig personal, efter en redan turbulent pandemianpassning - och hur det påverkar barnen och familjen negativt.

Det uppdaterade förslaget som Majoritet för Värmdö publicerade igår torsdag har fortfarande grava brister i konsekvensanalysen. Vi kan inte se att någon hänsyn har tagits till de åsikter föräldrar framfört, den rapport vi tagit fram och diskussioner på sociala medier.

Det föreslås nu att Munkmoraskolans tomt ska användas till ett äldreboende, vilket går emot precis allt gällande skolans optimala placering för socioekonomiska aspekter och integration. Detta har vi lyft i vår dialog med kommunen och i vår rapport.

Farstaborgs förskola har ett aktivt e-förslag, i det finns ett bra motförslag om utfasning. Inte heller det har kommunen tagit hänsyn till, trots att kommunen själva förlängt ett hyresavtal på modulerna.

Med detta konstaterat kräver vi att man respekterar det tidigare folkinitiativet som konstaterade vikten av att involvera berörda vid större förändringar av skolorganisationen.

Pernilla Alexandersson
Ordförande Värmdös samlade föräldrar