"Värmdö sviker de
mest utsatta eleverna"

Debatt Uppdaterad 12:17 28 maj 2019

Intagningsstoppet för kommunens särskilda undervisningsgrupp på Farstavikens skola får stora konsekvenser för de redan mest utsatta eleverna i Värmdö, skriver Nätverket NPF-föräldrar Värmdö i en insändare.

Kvarnbergsgruppen, kommunens särskilda undervisningsgrupp för elever i åk 6-9 med stort behov av stöd, har fått intagningsstopp. Detta får mycket stora konsekvenser för de över 20 elever som nu fått nej på sina ansökningar eller inte ens fått ansökan inskickad på grund av intagningsstoppet.

Till Kvarnbergsgruppen skickar rektor en ansökan när eleven har så omfattande stödbehov att de inte kan tillgodoses i nuvarande skola. Det handlar ofta om elever med autism, men även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gemensamt för dessa elever är att de behöver ett mindre sammanhang med hög vuxennärvaro för att kunna klara skolan. Det är i Kvarnbergsgruppen som dessa behov har kunnat tillgodoses.

Enligt skollagen har alla barn rätt till en fungerande skola. Det är tydligt i lagtexten att det är huvudmannen för skolan, alltså kommunen, som har det yttersta ansvaret. Kommunens skolchef påstår att det är upp till varje rektor att ordna detta, men då rektor gör en ansökan till Kvarnbergsgruppen är det för att skolan uttömt sin verktygslåda och eleven fortfarande inte når en fungerande skolgång. Kommunen har skyldighet att ge rektor förutsättningar för att kunna ge varje elev det den behöver. Det görs inte idag.

Konsekvenserna av detta blir mycket stora. Våra barn får inte den utbildning de har rätt till, något som kommer ge dem stora problem under lång tid framöver. Ett utanförskap redan under skolåren försämrar möjligheterna till ett fungerande vuxenliv i framtiden. En annan konsekvens blir att föräldrar inte kan arbeta, eftersom kommunen inte kan erbjuda en fungerande skolgång. Det är lätt att tro att hemmasittare bara handlar om att föräldrar inte ställer krav på barnen, men verkligheten är att skolan inte får förutsättningar för att bedriva undervisning för elever som behöver särskilt stöd.

Utbildningsnämndens ordförande Cecilia Lindberg säger till NVP att flera uppdrag startats för att elever med olika typer av funktionsnedsättningar ska nå kunskapsmålen. Av detta har vi inte sett nåt alls. Tvärtom finns nu i Värmdö kommun mer än 20 elever som till hösten står utan en fungerande skolgång. Utbildning kostar, men i slutänden blir det billigare att satsa på utbildning för alla än med unga som inte får behörighet till gymnasiet och hamnar i livslångt utanförskap.

  • Elin Gawell, Elisabeth Rosenqvist, Cecilia Tannsjö Lundborg, Kristin Levinson, Alderö Wendy Pokorny, Nätverket NPF-föräldrar Värmdö