FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Debatt

"Värmdö kommun drar inte in stödet till våldsutsatta kvinnor"

Debatt 16:20 | 07 maj 2019

Marie Bladholm, M, och Anette Arebo, C, ordförande respektive vice ordförande i Värmdös socialnämnd svarar på insändarskribenterna #brinnförjosefin och #krokaarm#som kritiserar kommunens slopade stöd till kvinnojouren.

Kvinnojouren gör ett bra arbete med våldsutsatta och det gläder oss att du fått ett bra stöd av Nina och Sofi. Utsatta personer ska få ett bra stöd av samhället och kunna lita på att det finns trygghet att få.

Vi vill vara tydliga med att Värmdö kommun inte drar in stödet till våldsutsatta kvinnor, barn eller vuxna utan erbjuder fortsatt samma stöd. Det som har varit bekymmersamt är att kommunen inte har ett korrekt utformat, enligt LOU, avtal med Kvinnoforum i dess nuvarande form, vilket behövde ses över.

Under tiden är det viktigt att veta att man alltid har möjlighet att få stöd av socialtjänsten i kommunen. Kvinnor som inte vill vända sig till socialtjänsten för samtalsstöd kan, precis som tidigare, vända sig kostnadsfritt till bland annat Unizon, Alla kvinnors hus och Kvinnofridslinjen. När det handlar om skyddat boende så hanteras det som tidigare via socialtjänsten då det är en biståndsbedömd insats.

Värmdö kommun har kompetens för att möta och ta emot utsattheten samt utvecklar nu stödet inom vår socialtjänst.
Som nya i rollen som ordförande och vice ordförande vill och ska vi lyssna på våra medborgare.

Marie Bladholm, M 
Ordförande socialnämnden Värmdö
Anette Arebo, C 
Vice ordförande socialnämnden Värmdö