"Miljoner till äldreomsorgen används inte av Värmdö"

FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 11:44, 28 september 2021

• Kommunal i Värmdö: "Nu måste politiken i Värmdö agera och inte kasta bort viktiga statliga miljoner"

Värmdös äldreomsorg i egen regi går på knäna. Trots det vill inte Värmdö kommun som arbetsgivare använda sig av hela äldreomsorgslyftet, ett statsbidrag som ska ge ökad kompetens, ökad bemanning, fler heltidstjänster och fler tillsvidare­anställda.
I en central överenskommelse mellan SKR och Kommunal står det om hur pengarna ska användas för att ge äldre­omsorgen ett lyft!
Värmdö kommun har tilldelats 12 miljoner kronor, som man endast använder en bråkdel av.
Orsaken till det är att arbetsgivaren anser att de inte kan erbjuda heltidstjänst med fullt betalt under studietiden som är kravet i den centrala överenskommelsen. Värmdö kommun har velat göra avvikelse från avtalet som Kommunal inte velat göra, då Värmdös krav skulle ha givit de som studerar sämre anställningsvillkor för de som arbetar deltid under studietiden.
I vanliga fall brukar Värmdö  hävda att centrala överenskommelsen ska gälla, men inte när det gäller som här, försämringar för individer.
När Kommunal bett om besked om vad som händer gällande äldreomsorgs­lyftet har arbetsgivaren svarat att det inte finns tillräckligt med studiemotiverade, att tiden inte funnits att hitta dem, och bett oss om hjälp att hitta studiemotiverade, att de inte har råd med fler tillsvidareanställda eller fler heltidsanställda. Till Kommunal har det angetts att fyra personer inom äldreomsorgen studerar just nu och cirka fem personer inom LSS. Varav endast två personer har gått från deltid till heltid. Vi har fått förklarat för oss att det är Kommunals fel att pengarna ska skickas tillbaka och det är vi mycket oförstående till och har protesterat emot.
För oss är det anmärkningsvärt att inte hela den centrala överenskommelsen efterföljs, den som både SKR och Kommunal centralt är enade om hur äldreomsorgslyftets pengar ska användas. Därför ställer vi våra ansvariga politiker frågan varför de inte kräver att äldreomsorgslyftets pengar används fullt ut. Och hoppas att de inte ska godkänna att pengarna skickas tillbaka oanvända!
Nu måste politiken agera och inte kasta bort viktiga statliga miljoner.
Det finns ett akut behov av kompetent personal och förstärkt bemanning inom äldreomsorgen. Vi alla vill ha ­kompetent, trygg och tillräcklig personal­styrka som tar hand om oss på ålderns höst.  Kommunal vill ha en smart äldreomsorg på riktigt!

Kommunal sektion Öst, team Värmdö


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x