FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Debatt

"Våra 'orimliga
påståenden' är fakta"

Debatt 12:43 | 12 februari 2019

Replik på Transportföretagens näringspolitiska chef Ulf Perbos debattartikel i NVP den 29 januari.

Svar till Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, som i sin debattreplik till oss om Östlig förbindelse i NVP 29 januari tar upp flera icke jämförbara exempel i ren desperation då han saknar fakta för sin argumentation. Det som Perbo kallar för orimliga påståenden är faktiskt fakta.
Perbo tycks vara oförmögen att ta till sig vad all trafikforskning visar: Nya motorvägar som kortar restiderna ger så kallad inducerad trafikökning, det vill säga en trafikökning som inte hade tillkommit om motorvägen inte byggts. Det nya vägutrymmet fylls snabbt igen med bilar — för Södra länken tog det två månader — eftersom fler väljer att ta bilen som annars inte hade gjort det och trängsel och köer kvarstår. Detta är väl belagt i trafikforskning samt konstateras även av Trafikverket och är inte felaktigt refererat, som Perbo påstår. 

Det har öppnats många förbifarter i Sverige, till exempel i Uppsala och Sundsvall, och de fungerar eftersom de är just förbifarter. Östlig förbindelse är inte en förbifart utan en stor infartsled till innerstaden som via tre stora infarter matar trafik in till bland annat Östermalm och Södermalm. En ringled genom Stockholm och Östlig förbindelse kan därför inte jämföras med ”riktiga” förbifarter som byggts på andra håll i landet. 

Vidare fortsätter Perbo sin dåligt underbyggda argumentation med att diskutera nedstängning av befintliga vägar, vilket vi inte förespråkar och inte heller går att jämföra med att bygga nya för cirka 100 miljarder istället för att lägga pengar på yteffektiv och klimatsmart kollektivtrafik, vilket är det som vi förespråkar.     
Perbo avslutar med att klimatargumentet inte håller för att ”alla bilar ska vara helt fossilfria i en nära framtid”. Men detta är ett önsketänkande då även elbilar genererar utsläpp vid tillverkningen och omställningen av bilflottan går alldeles för långsamt vilket bland annat Trafikverket konstaterar, vilket vi också hänvisade till i vår replik. Vi upprepar återigen det Trafikverket säger: Biltrafiken behöver minska även med en större andel elbilar på vägarna. 

Perbos svar visar på hans och motorvägsförespråkarnas höga grad av faktaresistens. Medan vi hänvisar till forskning och rapporter från myndigheter, som vi både läst och förstått, kommer det från motorvägskramarna enbart icke jämförbara exempel och lösa påståenden som inte är underbyggda. De är uppenbart desperata eftersom inga fakta talar för Östlig förbindelse. De enda som gynnas av att Östlig förbindelse byggs är de byggbolag som skulle få bygga motorvägen. Alla vi andra förlorar på den, inklusive de som faktiskt behöver bilen samt nyttotrafiken som även fortsatt skulle fastna i köer och trängsel, både i Stockholms innerstad och i Nacka och Värmdö.

Ronny Fors och Hanna Nilsson
Naturskyddsföreningen i Nacka
Beatrice Sundberg
Naturskyddsföreningen i Stockholms län