”Var försiktig med att dra brist på demokrati-kortet”

Anders Tiger FOTO: LIZA SIMONSSON/NACKA KOMMUN
Debatt Publicerad 13:20, 27 december 2022

• Anders Tiger, KD, svarar på nätverket Hela Nackas insändare

I en insändare i NVP uppmanar Eva Nisser och Martha Bengtsson Alliansmajoriteten att inte ”köra över invånarna”. De gör en poäng av att Nätverket Hela Nacka menar sig ha funnit att en majoritet av kommuninvånarna anser att det borde byggas en ”idrottspark” i Sickla. De anser därför att Alliansmajoriteten är odemokratisk som väljer att bygga en annan form av idrottspark.

Man kan diskutera sakfrågan om hur idrottsparken ska utformas, men jag skulle som val- och demokratinämndens ordförande vilja lyfta frågan om demokrati. Är det så att Alliansmajoriteten agerar odemokratiskt?

Grekerna som under antiken sägs ha varit de första att tillämpa demokrati, samlade medborgarna på torget och röstade. Därmed var beslut i en fråga fattat och bara att genomföra. Att medborgarna bara bestod av rika män, inga andra, kan vi i det här sammanhanget bortse från.

Problemet med att tillämpa denna tidiga modell av demokrati i ett komplext samhälle är förstås att det är svårt för medborgaren att inse konsekvenserna, ekonomiskt och praktiskt, av att rösta på ett visst förslag. Man tenderar också att rösta med den som är mest vältalig, inte nödvändigtvis med den som har det klokaste och mest genomtänkta förslaget. 

Det är väl bara i Schweiz som det finns kvar en del av denna enkla modell för beslutsfattande. De flesta utvecklade demokratier inser att det är bättre med representativ demokrati, där man låter sina valda ombud sätta sig in i komplexa frågor och ta ansvar för helheten av ett beslut. I Sverige har vi haft det systemet i hundratals år.

Nu menar Nisser och Bengtsson att vi ska tillbaka till denna ursprungliga form av demokrati. Samla medborgarna och rösta om en idrottspark i Sickla. Ja eller nej. Inga praktiska eller ekonomiska konsekvenser behöver övervägas. Inget helhetstänk, till exempel vad kan vi inte genomföra om vi röstar ja i den frågan.

Att arbeta efter den demokratiska modell som vi i Sverige har tillämpat i flera hundra år är inte att vara odemokratisk! Det inser nog alla som tänker efter, inte minst Nisser och Bengtsson. Men att hävda att ett beslut är odemokratiskt bara för att det inte stämmer med den egna åsikten, det är direkt skadligt för vår demokrati.

Att skapa majoritet för ett förslag är tvärtom demokratiskt, och ett sätt att ta ansvar. Att respektera Miljöpartiets beslut att stödja Alliansens förslag förtjänar samma respekt ur demokratisk synvinkel som om de hade valt att tillsammans med oppositionen fälla förslaget. Det är helt enligt demokratins spelregler.

Jag tror att det vore klokt av Nisser och Bengtsson, och övriga som drar ”brist på demokrati-kortet”, att börja visa respekt för den demokrati vi har i Sverige, och som tillämpas i Nacka.

När vi är överens om spelreglerna så kan vi börja tala om sakfrågan, i det här fallet utformningen av idrottsparken i Sickla.

Anders Tiger, KD, ordförande i val- och demokratinämnden


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x