Debatt Publicerad 12:33, 19 januari 2021

• "Nacka har en god ekonomi och därför har vi i år utrymme att sänka skatten", skriver Mats Gerdau, M, i ett debattsvar

Svar på insändare i NVP 29 december.

”En lyckligtvis frisk åldring” undrar hur vi kan sänka skatten när coronaläget har så stora effekter på både äldreomsorg, företag och samhällsekonomi. 
Jag kan ge lugnande besked om att vi faktiskt både satsar på äldreomsorgen och sänker skatten utan att det försämrar kommunens ekonomi. Tvärtom, så har vi skapat större reserver än någonsin tidigare! Med en klok och långsiktig ekonomisk politik så behöver inte det ena stå emot det andra.

Nacka har en god ekonomi och därför har vi i år utrymme att satsa 150 miljoner kronor mer på välfärden och sänka skatten med 1 500 kronor för en vanlig nackafamilj. Faktum är att sänkta skatter på arbete kommer att leda till att fler jobbar lite mer och därigenom ökar de samlade skatteinbetalningarna, det såg vi inte minst när Alliansregeringen införde jobbskatteavdragen. Sänkta skatter är också ett sätt att stimulera vårt lokala näringsliv, vilket också behövs i dessa pandemitider när många företag går på knäna. Nu ökar hushållens köpkraft, pengar som de kan använda för lokal konsumtion. Vi behöver våra lokala företag!

Äldreomsorgen, då? Kommunens omsorg om äldre kostade 810 miljoner kronor 2020 och i budgeten för 2021 har vi avsatt 866 miljoner. Det är en ansenlig ökning som behövs för att äldreomsorgen ska vara trygg och tillgänglig. Några exempel på vad pengarna går till: Inom hemtjänsten inför vi en kvalitetsbonus för de hemtjänstföretag som ser till att det inte är så många olika personer hemma hos de äldre, eftersom vi vet att personalkontinuitet är en väldigt viktig kvalitetsfaktor. På de särskilda äldreboendena förstärker vi extraresurserna för äldre med demenssjukdomar ordentligt, med 40 procent eller drygt fem miljoner, eftersom vi ser att behoven är stora där. Läkar-närvaron på våra äldreboenden behöver också förstärkas och det ska vi föra dialog med sjukvården om (det är ju Region Stockholm som ansvarar för läkarinsatserna och inte kommunen). Och vi ökar stödet till alla dem som vårdar sina äldre anhöriga, deras insatser ska verkligen värderas och uppmärksammas.

Så, sänkt skatt och satsningar på välfärden går hand i hand för oss moderater.

Mats Gerdau, M 
Kommunstyrelsens ordförande 


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x