”Våldsutsatta kvinnor lämnas inte i sticket”

Debatt Publicerad 10:01, 14 september 2020

• "Värmdö kommun har goda resurser vad gäller insatser för våldsutsatta kvinnor och barn", skriver Marie Bladholm, M, och Anette Snejbjerg, C 

Utifrån de artiklar som publicerats med hänvisning till att våldsutsatta kvinnor skulle sakna stöd i Värmdö så vill vi bidra med fakta och några klargöranden. 

Det första vi vill vara tydliga med är att vi aldrig kan acceptera att våldsutsatta bollas mellan olika instanser eller organisationer.  

Kontaktvägar ska vara enkla och information om vart man vänder sig måste finnas tillgänglig i olika kanaler. 

Efter att vi har fått kännedom om det som beskrevs, att socialtjänsten har hänvisat personer fel, inledde kommunen direkt ett arbete med att se över rutinerna och undersöka vad som kan ha gått fel. Om du hör av dig till Värmdö kommun ska du oavsett vem du inleder kontakten med komma i kontakt med rätt personer direkt.

Våld i nära relation är ett samhällsproblem som måste mötas med insatser från många håll. Värmdö kommun har goda resurser vad gäller insatser för våldsutsatta kvinnor och barn.

I kommunen finns även ett relationsvåldsteam med hög kompetens dit man anonymt kan vända sig för att få råd och stöd. Även efter kontorstid går det att få kontakt i akuta situationer via kommunens socialjour. 

Vi ser ett stort värde i att samarbeta med aktörer som kan komplettera vår egen verksamhet. 

En inbjudan har gått ut till flera organisationer till samråd kring hur samverkan och samarbete kan utvecklas på detta område och under senaste socialnämnden la vi ett uppdrag om att se över möjlighet-
en för samverkansformer med olika aktörer som exempelvis kvinnojourer. 

Oppositionen la samtidigt fram ett förslag om att direkt teckna nytt avtal med Kvinnojouren Nacka Värmdö. Vi avslog oppositionens förslag eftersom vi som politiker inte på förhand kan välja ut en enskild aktör som vi vill ingå avtal med utan det är viktigt att vi ger fler aktörer en möjlighet att inkomma med ansökningar till kommunen.

Det är beklagligt att den här historien fortsätter att trummas ut med ett ensidigt perspektiv, där verksamhetens kompetens och resurser ifrågasätts. 

Vi önskar en konstruktiv och transparent dialog framöver där vissa frågetecken kan redas ut på ett respektfullt sätt. 

Det tror vi framåt kan göra den största skillnaden och det bästa för Värmdös våldsutsatta kvinnor och barn.  

Marie Bladholm, M 
Kommunalråd och ordförande socialnämnden
Anette Snejbjerg, C 
Vice ordförande socialnämnden