FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

"Vad är det för kulturpolitik?"

Debatt 15:19 | 19 september 2018

Det finns en uppenbar risk för att ”det bidde ingenting”, menar debattören.

Tillåt en gammal luttrad kulturknutte att utgjuta sig efter just avslutat kommunalval. Han ger nämligen upp nu. Delvis med ålderns rätt men också på grund av trötthet mot att ständigt köra huvudet i väggen i värmdöpolitiken och efter oärliga påståenden i den kulturpolitiska diskussionen.

Exemplen är legio. I två år fick vi dribbla, fixa och argumentera för att övertyga den dåvarande kommunledningen om att Porslinsmuseet i Gustavsberg måste bevaras. 20 år senare tvingades vi ta en ny strid för att rädda dess existens i den byggnad där det hör hemma. Med stöd av en folklig opinion och ägarens Nationalmuseum veto gick det vägen. Men hur mycket arbete och oro hade vi inte kunnat besparas om de styrande hade förstått från början. 

All kultur under ett tak har det hetat med satsningen på ett kulturhus i den gamla ugnshallen i fabriken. Tänkt att invigas 2017 (!) och då naturligtvis som beviset på Värmdö som den progressiva kulturkommunen. Nu har detta storstilade projekt havererat efter enorma investeringar, delvis på grund av olyckliga omständigheter men också efter klantig hantering. 
I dag med uppenbar risk för att ”det bidde ingenting”.

Ett med möda hopsamlat unikt skolmuseum i Ekedalskolan måste läggas ned på grund av ombyggnad och inga planer finns för att rädda innehållet till eftervärlden. Vad är det för kulturpolitik?
Sjöhistoriska museet har uppvaktat vår kommun om möjligheten att etablera ett småbåtsmuseum på Kattholmen. Ingen respons och museet finns i dag i Härnösand som tog emot erbjudandet med öppna armar. Vad är det för kulturpolitik?

Vi har haft möjlighet att ta över en fantastisk kulturinstitution från Göteborg, eventet Evert Taubes Värld som onekligen hör hemma här i ”Sjösala kommun”. Inget intresse där heller, det tog Sotenäs kommun i Bohuslän hand om. Vad är det för kulturpolitik?

Och nu den pågående striden för att bevara ateljéerna i Gustavsberg. När det ur spåren av det som är grunden för vårt världsrykte och en av hörnpelarna i den stolta svenska designtraditionen har vuxit upp ett konstnärskluster vars like inte finns någon annanstans i Sverige, ska vi då inte kunna garantera utövarna en långsiktig lösning för tak över huvudet? Vad är det för kulturpolitik?

Allvarligast av allt är kanske ändå omdaningen av samhället Gustavsberg med rivningar och förvanskningar av bevarandevärda kulturbyggnader, med sprängningar av berg och nedsågning av urgamla ekar, med ett infrastrukturhaveri och med en nybyggnation som till stora delar kunde vara vilken svensk förort som helst. Vilket det inte är utan det är en bruksort med en egen unik arkitekturhistoria. Detta får en ansvarig politiker, L, att efterlysa en stadsarkitekt i Värmdö efter att ha varit med och röstat ned ett sådant förslag i kommunfullmäktige mer än en gång. Vad är det för kulturpolitik? Då menar jag att en anständighetens gräns i politiken är passerad och det känns inte särskilt meningsfullt att vara med och påverka längre. Då får jag försvara kulturen med andra medel och nya friska krafter ta över i mitt parti. 

Jan-Olof Landqvist, S
tidigare mångårig ledamot av kommunfullmäktige i Värmdö