V: Nacka borde utreda vindkraft

FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 10:58, 03 oktober 2021

• "Vi står fast vid att kommunen ska utreda förutsättningar för vindkraft i Nacka", skriver Vänsterpartiet i ett debattinlägg

I förra veckan samlades Nackas kommunstyrelse, kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, bland annat för att diskutera Vänsterpartiets motion om att bygga vindkraftverk i Nacka.

Behovet av el kommer att öka i framtiden. I dag är vi i mellersta Sverige till stor del beroende av vattenkraft och vindkraft som transporteras från Norrland. Det innebär långa och miljöfarliga transporter som medför energiförluster på vägen. Dessutom påverkas lokalsamhället av luftföroreningar och ljudstörningar och avskärningar av livsområden som skapar isolerade öar.

Det är en lång process att förbereda byggande av vindkraft i en kommun. Men majoriteten i kommunen verkar vilja avfärda idén om att undersöka förutsättningar för vindkraft i Nacka. Vänsterpartiet står fast vid att kommunen ska undersöka om det finns lämpliga platser för placering av vindkraft och införliva en vindkraftsplan i den gällande översiktsplanen.

Så bäddar vi för ett grönt och socialt hållbart Nacka.

Tomas Ottosson,

Förtroendevald Vänsterpartiet i Nacka 


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x