V: "De styrande måste ta ansvar för de äldre"

Skydda de äldre, skriver V. FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 11:02, 13 mars 2021

• "För att skydda de äldre måste de som jobbar inom äldreomsorgen få bättre arbetsvillkor", skriver V i Värmdö

Alldeles för många har dött i äldreomsorgen under coronakrisen. Människor har ryckts från sina nära och kära. Enligt Coronakommissionen beror de höga dödstalen bland annat på strukturella brister inom äldrevården, där alldeles för många arbetar under otrygga anställningsförhållanden. Eftersom regeringen inte tagit sitt ansvar vände vi i V oss till KD och M. Tillsammans föreslår vi en mångmiljardsatsning på äldreomsorgen.

För att skydda de äldre måste de som jobbar inom äldreomsorgen få bättre arbetsvillkor. Som Coronakommissionen pekar på är den höga andelen timanställningar och tidsbegränsade anställningar ett stort problem. Det leder till att varje äldre får träffa många olika personer. Det skapar också en ekonomisk press på personalen att gå till jobbet trots symtom eftersom många timanställda inte får någon sjukpenning.

Värmdö är näst sämst i hela Sverige vad gäller tim-anställda i äldreomsorgen. Hela 38 procent är timanställda här. Genomsnittet i riket är 21 procent. 
Fler som jobbar inom omsorgen måste få trygga anställningar. V har kommit överens med KD och M i riksdagen om att avsätta två miljarder kronor per år för detta. Vår långsiktiga ambition är att andelen tidsbegränsade anställningar halveras, i huvudsak genom att omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid. Det skulle bidra till ett starkare skydd för Sveriges äldre. 

Förutom bättre anställningsförhållanden behövs ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen och ökade möjligheter till tryggt boende för äldre. Vår miljardsatsning leder även till fler läkare och sjuksköterskor och ser till att fler äldre snabbare får tillgång till anpassade boenden. 

Vårt förslag i riksdagen är en kraftfull början. Nu måste Värmdös styrande partier ta ansvar för att satsningen ska komma till nytta. M och KD är med på initiativet i riks-dagen. Bollen ligger hos de övriga partierna i Värmdös styrande majoritet, C, L och MP. 

Bonnie Friedh Möller, Vänsterpartiet Värmdö
Ledamot i vård- och omsorgsnämnden


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x