V: "Därför måste Tjejcompaniet bli kvar"

FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 11:09, 25 april 2021

• "Fritidsgården fyller en viktig funktion", skriver V

Många av oss har tagit del av uppropet ”Rädda Tjejcompaniet”. V i Nacka ser vikten av att stötta mötesplatser för unga, i synnerhet Tjejcompaniet, en träffpunkt för tjejer, icke-binära och transpersoner 13–18 år.   

Att erbjuda tillgängliga och attraktiva fritidsaktiviteter är ett viktigt ansvar för en kommun. Nacka har en lång tradition av generösa bidrag till fritidsverksamheter för unga. Det är vi i V stolta över att vara del av. Därför var det också särskilt glädjande när vår motion om att öronmärka bidrag till fritidsverksamhet som riktar sig till målgruppen unga tjejer gick igenom 2008.  

Tack vare den partiöverskridande övertygelsen om att satsa på unga tjejers fritid har Tjejcompaniet kunnat verka i Nacka i 13 år. Fritidsgården fyller en viktig funktion eftersom den främst finns till för grupper som vanligtvis är underrepresenterade på resten av kommunens fritidsgårdar. Men efter den 31 maj i år förlorar Tjejcompaniets sitt föreningsbidrag vilket kommer att slå hårt mot målgruppen.

I Alliansens mål och budget 2021–2023 står det ordagrant att fritidsutbudet ska vara tillgängligt och attraktivt för alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, socioekonomisk bakgrund, religiös tro, hälsa eller funktionsvariationer. Tjejcompaniet och Kulturskolan Darra i Fisksätra är exempel på att det redan finns etablerade föreningar med stabil besöksfrekvens som hjälper kommunen att uppnå det här målet — men inte om de tvingas lägga ner på grund av nedskärningar.

Parallellt med att hitta lämpliga föreningsbidrag inom kommunen söker Tjejcompaniet nu efter alternativa finansiärer för att slippa stänga. Vi ställer sig bakom deras upprop, och tycker att Alliansens nedskärningar i fritidsnämndens budget är oförenliga med chanserna att uppnå lovorden om ett tillgängligt och attraktivt fritidsutbud för alla ungdomar. 

Alena Jukic, V
Ledamot i val- och demokratinämnden 


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x